Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Παράλληλες εκδηλώσεις - 14η Σύνοδος της Διάσκεψης των Κρατών Μερών (COSP) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD)

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 14th - 18th του Ιουνίου 2021, στο πλαίσιο της 14th συνόδου της Διάσκεψης των Κρατών Μερών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (COSP CRPD), η EUD συμμετείχε σε διάφορες παράλληλες εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από διάφορους οργανισμούς, όπως το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Αναπηρία (EDF), τους Παγκόσμιους Οργανισμούς Υγείας (ΠΟΥ), τον Εκπαιδευτικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) και άλλους. Ακολουθούν οι περιλήψεις των εκδηλώσεων στις οποίες συμμετείχε η EUD: 

Ψηφιακή προσβασιμότητα: Ατόμων με Αναπηρία στη μεταπανδημική εποχή: Στρατηγικές για τη διασφάλιση της ένταξης των ατόμων με αναπηρία: Η οικοδόμηση καλύτερων προσπαθειών

Στις 14th του Ιουνίου 2021, η EUD συμμετείχε στην παράλληλη εκδήλωση που διοργάνωσαν η Διεθνής Οργάνωση Ατόμων με Αναπηρία και η Παγκόσμια Πρωτοβουλία για Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς (G3ICT). Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων κάθε συμμετέχων τόνισε τον κρίσιμο ρόλο της ψηφιακής προσβασιμότητας για να διασφαλιστεί ότι κανένα άτομο με αναπηρία δεν μένει πίσω.   

Ο κ. Axel Leblois, πρόεδρος του G3ICT, παρουσίασε το Έκθεση του δείκτη DARE του G3ICT για το 2020 η οποία αποκάλυψε τα αυξανόμενα επίπεδα δέσμευσης των συμβαλλομένων κρατών στην ΟΗΕ CRPD για την προώθηση της ψηφιακής προσβασιμότητας. Ωστόσο, τονίστηκε ότι μόνο λίγα κράτη μέρη έχουν αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή της ψηφιακής προσβασιμότητας στην πράξη για τα άτομα με αναπηρία. Ο κ. Leblois δήλωσε ότι η πανδημία καθυστέρησε δραματικά την εφαρμογή των προγραμμάτων και στρατηγικών ψηφιακής ένταξης που απευθύνονται στα άτομα με αναπηρία και δημιούργησε ένα ευρύτερο χάσμα που αφήνει πίσω τα άτομα με αναπηρία.  

Κατά τη διάρκεια αυτής της παράλληλης εκδήλωσης, η G3ICT μαζί με τους εταίρους της εγκαινίασε τις ακόλουθες πρωτοβουλίες: 

-         Υποτροφία της Ακαδημίας DARE: Σκοπός αυτής της υποτροφίας είναι να υποστηρίξει άτομα που εκπροσωπούν Οργανώσεις Ατόμων με Αναπηρία, ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία στην ψηφιακή προσβασιμότητα που σχετίζονται με το έργο τους ως υποστηρικτές. 

-         Σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων της Ακαδημίας DARE: Ο στόχος της Ακαδημίας DARE είναι να προωθήσει μια ανοικτή ανταλλαγή αποτελεσματικών πολιτικών και πρακτικών μεταξύ ομοτίμων, εμπλουτισμένη με διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρία, των φορέων χάραξης πολιτικής και του ιδιωτικού τομέα.  

-         Παγκόσμιο δίκτυο πρωταθλητών των ατόμων με αναπηρία στις ΤΠΕ χωρίς αποκλεισμούς: Σκοπός αυτού του δικτύου είναι να ενισχύσει τις φωνές και την εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρία μέσω των προγραμμάτων και των πρωτοβουλιών του G3ICT για την προώθηση της εφαρμογής της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD) κατά την αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με την έλλειψη ψηφιακής προσβασιμότητας και των ΤΠΕ χωρίς αποκλεισμούς. 

Στη συνέχεια, ο David Bainbridge, εκτελεστικός διευθυντής της CBM Global Disability Inclusion, παρουσίασε μια πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε η Ομάδα Ενδιαφερόμενων Μερών των Ατόμων με Αναπηρία. Η έρευνα αυτή έγινε σε συνεργασία με διάφορες διεθνείς και εθνικές οργανώσεις ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κωφών. Η έρευνα επικεντρώθηκε στον αντίκτυπο του COVID-19 το 2020 και το 2021 και στο επίπεδο προσβασιμότητας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σε τρεις διαφορετικές χώρες: Βολιβία, Νιγηρία και Μπαγκλαντές. Η έρευνα αποκάλυψε τα δύο κύρια εμπόδια που εκθέτει η πανδημία: την έλλειψη πρόσβασης στις πληροφορίες του COVID-19 για όλα τα άτομα με αναπηρία και την έλλειψη μέτρων κοινωνικής προστασίας με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εμπόδια στους τομείς της απασχόλησης, της υγείας και της εκπαίδευσης.

Εμπόδια, παράγοντες και λύσεις για την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς για την αναπηρία

Στις 15th του Ιουνίου 2021, η EUD συμμετείχε σε μια διαδικτυακή παράλληλη εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Inclusion International και τον Εκπαιδευτικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO). Οι δύο οργανισμοί παρουσίασαν νέα στοιχεία που συγκέντρωσαν η Παγκόσμια Τράπεζα και η Inclusion International σχετικά με τον αντίκτυπο του COVID-19 στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία και μοιράστηκαν με καινοτόμες λύσεις που υιοθετήθηκαν για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η εξ αποστάσεως μάθηση.    

Ο Μάνος Αντώνης, διευθυντής της Έκθεσης Παγκόσμιας Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης (GEM) στην UNESCO, παρουσίασε τα ευρήματα της έρευνας που ξεκίνησε τον Μάιο του 2020. Η έκθεση ανέδειξε τις ανησυχίες σχετικά με τον αυξημένο διαχωρισμό των μαθητών με αναπηρία κατά την επιστροφή τους στα σχολεία. Αυτό αύξησε το επίπεδο ανησυχίας σχετικά με την προσβασιμότητα της εκπαίδευσης για τα παιδιά με αναπηρία. Για την κοινότητα των κωφών, η εν λόγω έκθεση περιλάμβανε τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι κωφοί μαθητές αναφέροντας ότι πολλές απομακρυσμένες επιλογές μάθησης δεν ήταν προσβάσιμες στις εθνικές νοηματικές γλώσσες. Η έκθεση σημείωνε επίσης το αίσθημα απομόνωσης μεταξύ των κωφών μαθητών.   

Η ΕΕΔ υπογραμμίζει τη σημασία της προσβασιμότητας στις εθνικές νοηματικές γλώσσες για τους κωφούς μαθητές σε όλα τα μαθησιακά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων. Η χρήση της νοηματικής γλώσσας από την πρώιμη παιδική ηλικία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ενδυνάμωσης και της ισότητας στην εκπαίδευση. 

Μπορείτε να βρείτε την έκθεση "Pivoting to Inclusion: COVID-19 για τους μαθητές με αναπηρίες". εδώ.

Η κατάσταση των αυτόχθονων γυναικών και κοριτσιών με αναπηρίες στις προσπάθειες αποκατάστασης από την πανδημία COVID-19

Στις 15th του Ιουνίου 2021, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αυστραλίας στον ΟΗΕ και η UN Women συνδιοργάνωσαν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα τον αντίκτυπο της πανδημίας στην πολιτιστική αφομοίωση και την προστασία των αυτόχθονων γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία. Η έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας με θέμα "Αυτοχθόνια άτομα με αναπηρία: Πρόσβαση στην κατάρτιση και την απασχόληση" εκτιμάται ότι 1 δισεκατομμύριο άτομα με αναπηρία ζουν σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων 54 εκατομμύρια αναμένεται να είναι αυτόχθονες πληθυσμοί.  

Η εκδήλωση περιέγραψε διάφορες προκλήσεις που αποκάλυψε η πανδημία, μία από τις οποίες ήταν ότι η υγειονομική περίθαλψη είναι απρόσιτη για πολλές αυτόχθονες γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία. Η έμφυλη βία και η ψυχολογική κακοποίηση προς τις αυτόχθονες γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία αυξήθηκαν σε αρκετές χώρες. Μια άλλη από τις βασικές προκλήσεις ήταν η έλλειψη πρόσβασης στη συμμετοχή, καθώς τα κορίτσια και οι γυναίκες με αναπηρία των αυτοχθόνων πληθυσμών δεν συμπεριλήφθηκαν κατά τον σχεδιασμό των δημόσιων πολιτικών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

Στο πάνελ συμμετείχαν ομιλητές από όλο τον κόσμο, από το Νεπάλ, την Κένυα έως την Αυστραλία, οι οποίοι υποστήριζαν την ουσιαστική πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Μία από τις ομιλήτριες, η κ. Denise Taya, κωφό μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου Ιθαγενών Ατόμων με Αναπηρίες (IPWDGN), παρουσίασε την εμπειρία της από την εγκυμοσύνη της κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η κα Taya τόνισε την έλλειψη πρόσβασης στη νοηματική γλώσσα στο νοσοκομείο, η οποία την εμπόδισε να επικοινωνήσει κατά τη διάρκεια του τοκετού της, καθώς και την έλλειψη πρόσβασης στην εκπαίδευση και την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη για την κοινότητά της λόγω της έλλειψης δράσης από την κυβέρνηση.

Η εκπροσώπηση έχει σημασία! Κωφά Μέλη στην Επιτροπή της UNCRPD

Στις 16th του Ιουνίου 2021, στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Κρατών Μερών της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αυστρίας στον ΟΗΕ, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωφών (WFD) και το Light for the World διοργάνωσαν την παράλληλη εκδήλωση που επικεντρώθηκε στο πώς μπορεί να εξασφαλιστεί καλύτερη εκπροσώπηση των κωφών στην Επιτροπή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.  

Η εκδήλωση άνοιξε με το ποίημα που έγραψε η βραβευμένη με το Her Abilities Award, εκπαιδευτική ηγέτιδα και συγγραφέας κα Bernice Adekeye Oyeleke. Το ποίημα με τίτλο "Αποκλεισμένοι ανάμεσα στους αποκλεισμένους" υπογράφηκε στη Νιγηριανή Νοηματική Γλώσσα, δείτε εδώ το βίντεο. Το ποίημα περιέγραφε τις εμπειρίες του αποκλεισμού, καθώς και παρουσίαζε το όραμά της για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η έλλειψη εκπροσώπησης δεν αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία των ατόμων με αναπηρία και τη συμμετοχικότητα που θέλουμε να επιτύχουμε. Ο Δρ Joseph Murray, Πρόεδρος της WFD, παρουσίασε το έργο υπεράσπισης της WFD προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα των κωφών αναγνωρίζονται. Επιπλέον, ο κ. Murray περιέγραψε τη διατομεακότητα των γλωσσικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων της αναπηρίας.   

Αυτή η εκδήλωση ήταν σημαντική για τις Εθνικές Ενώσεις Κωφών, καθώς πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει διασύνδεση μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών-μελών της CRPD και των κοινοτήτων κωφών. Οι κυβερνήσεις που έχουν υπογράψει την CRPD πρέπει να διορίσουν ένα κωφό άτομο που υπογράφει για την Επιτροπή CRPD, ώστε να διασφαλιστεί ότι η οπτική των κωφών συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις συζητήσεις. Χρειαζόμαστε την πρακτική εφαρμογή της αρχής "τίποτα για εμάς χωρίς εμάς".

Εφαρμογή της CRPD του ΟΗΕ μέσω στρατηγικών για την αναπηρία

Στις 17th του Ιουνίου 2021, η EUD συμμετείχε σε διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, με συνδιοργανωτές την Αυστρία και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Αναπηρία. Αυτή η παράλληλη εκδήλωση επικεντρώθηκε στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικών για την αναπηρία ως εργαλεία για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD). Ο καθηγητής Gerard Quinn, ειδικός εισηγητής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, συντόνισε την εκδήλωση.   

Η Lucy Diwan, εκτελούσα χρέη επικεφαλής της Μονάδας για την Αναπηρία και την Ένταξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσίασε τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Αναπήρων 2021 - 2030, η οποία δρομολογήθηκε τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους. Η στρατηγική καλύπτει πολλούς τομείς και αποσκοπεί στην εξασφάλιση της πλήρους προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, όπως η προσβασιμότητα, η ισότητα και η μη διάκριση.  

Ο Gopal Mitra, Ανώτερος Υπεύθυνος Κοινωνικών Υποθέσεων, Ομάδα για την Αναπηρία στο Εκτελεστικό Γραφείο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, παρουσίασε τη Στρατηγική του ΟΗΕ για την ένταξη της αναπηρίας που δρομολογήθηκε τον Ιούνιο του 2019 και καλύπτει τους τρεις πυλώνες του έργου του ΟΗΕ: ανάπτυξη, ανθρώπινα δικαιώματα και ειρήνη και ασφάλεια. 

Χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Αναπηρία, Ιωάννης Βαρδκαστάνης, ο οποίος χαιρέτισε την επικείμενη ίδρυση της πλατφόρμας για την αναπηρία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η νέα αυτή πρωτοβουλία θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για την Αναπηρία και θα υποστηρίξει την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα της Αναπηρίας, καθώς και των εθνικών στρατηγικών για την αναπηρία.  

Ο Andreas Reinalter, επικεφαλής της μονάδας για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Φροντίδας και Προστασίας των Καταναλωτών της Αυστρίας, παρουσίασε την εθνική τους στρατηγική για την αναπηρία. Ο κ. Reinalter παρουσίασε μια ποικιλία νομοθεσιών σε εθνικό επίπεδο που αποσκοπούν στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και άλλους. Ο κ. Reinalt περιέγραψε επίσης τις προσπάθειες της Αυστρίας για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράξης Προσβασιμότητας. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τονίστηκε ο σημαντικός ρόλος των στρατηγικών για την αναπηρία κατά την εφαρμογή της CRPD του ΟΗΕ. Η EUD γιορτάζει την πρόσφατη δημοσίευση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και προσβλέπει στη συνεργασία με όλους τους αρμόδιους εταίρους κατά την εφαρμογή της στην ΕΕ.

Ένταξη της αναπηρίας στον τομέα της υγείας

Την Παρασκευή, το 18th του Ιουνίου 2021, η EUD παρακολούθησε το διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσαν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Διεθνής Συμμαχία για την Αναπηρία (IDA) και η Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Πακιστάν στα Ηνωμένα Έθνη. Το διαδικτυακό σεμινάριο επικεντρώθηκε στο "building back better" από το COVID-19 καθώς και στα σχέδια αντιμετώπισης και ανάκαμψης που απαιτούν την ένταξη της αναπηρίας. 

Οι διοργανωτές παρουσίασαν τις προοπτικές των ατόμων με αναπηρία παγκοσμίως και παρουσίασαν τα υφιστάμενα φυσικά εμπόδια που εμποδίζουν την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγείας, τα εμπόδια κατά την πρόσβαση σε πληροφορίες και τα εμπόδια στάσης που οδηγούν σε διακρίσεις. Συμπεριλήφθηκε η οπτική γωνία της κοινότητας των κωφών, η οποία περιέγραψε ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια κατά την επικοινωνία με τους επαγγελματίες υγείας.   

Η συζήτηση αντανακλούσε την έλλειψη επικοινωνίας από τις εθνικές κυβερνήσεις σχετικά με την πανδημία και τον εμβολιασμό των ατόμων με αναπηρία. Η IDA τόνισε την ανάγκη καλύτερης εναρμόνισης μεταξύ των υπουργείων κοινωνικών υποθέσεων και υγείας, καθώς κάθε υπουργείο είναι υπεύθυνο για τη συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία στις αντίστοιχες ατζέντες του.

Όλες οι δημοσιεύσεις από το 2022 έως το 2026 συγχρηματοδοτούνται και παράγονται στο πλαίσιο του προγράμματος "Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες" (CERV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του προγράμματος CERV της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σχετικά άρθρα

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο