Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Advert: The EU Disability Card: experiences and suggestions for the deaf community

EUD Internal Webinar

28th February 2023
10:00h – 12:00h Brussels time

EUD will be holding a webinar on “The EU Disability Card: suggestions and experiences for the deaf community” to promote a constructive discussion with EU representatives, EUD member organisations (National Associations of the Deaf), and civil society.  The webinar will be an opportunity to: 

  • Discuss the general goals and measures of the Card 
  • Learn about the experiences of deaf persons involved in the pilot project on which the Card has been trialled 
  • Gain insights from civil society on the EU policy-making process for developing a proposal for the Card by the end of 2023 
  • Discuss the next steps to ensure that deaf persons can avail of a more suitable and ambitious form of the Card for its upcoming expansion to all EU Member States 

This webinar will be available for only EUD full members only. Due to a different approach of EUD towards webinars, the event will be available in International Sign Language only. 

Όλες οι δημοσιεύσεις από το 2022 έως το 2026 συγχρηματοδοτούνται και παράγονται στο πλαίσιο του προγράμματος "Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες" (CERV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του προγράμματος CERV της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σχετικά άρθρα

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο