Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Εκπαίδευση σχετικά με την υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW Committee)

Logo of European Disability Forum

On the 25th of September EUD attended virtual training on reporting to the United Nations Committee on Elimination of Discrimination Against Women (UN CEDAW Committee), which was organised by the European Disability Forum (EDF). During the training EUD had an opportunity to learn about the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (UN CEDAW) and its importance for women and girls with disabilities. We also explored how to engage with the UN CEDAW Committee and learned from experiences of organisations that have already reported to the UN CEDAW Committee.

The United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women is an international human rights treaty that aims at advancing the rights of women. It is now ratified by 189 countries, including all countries of the European Union. In addition to the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN CRPD), the UN CEDAW is a crucial legal instrument that must be used to defend the rights of women and girls with disabilities. 

Reporting on the situation of women and girls with disabilities to the UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women is often unexplored opportunity of organisations of women with disabilities, organisations of persons with disabilities and women’s organisations. During the training it was highlighted that until now, the UN CEDAW Committee has received limited information on women and girls with disabilities.

After receiving a training from the UN CEDAW Committee Member Ana Peláez Narváez and learning from the experiences of other organisations, EUD is now aiming at starting to engage with the UN CEDAW Committee and encouraging and supporting EUD members’ engagement with the UN CEDAW Committee.

Όλες οι δημοσιεύσεις από το 2022 έως το 2026 συγχρηματοδοτούνται και παράγονται στο πλαίσιο του προγράμματος "Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες" (CERV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του προγράμματος CERV της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σχετικά άρθρα

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο