Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

112 päev

112 Day 2020

112 on kõigi kasutajate jaoks elupäästev number. Euroopa Komisjon näitas hiljuti oma pühendumust tegeleda kõigi lahendamata küsimustega ning tagada kiired ja konkreetsed lahendused, mis tagavad kõigile, sealhulgas kurtidele eurooplastele, võrdse juurdepääsu hädaabiteenustele.

Hiljuti vastu võetud Euroopa elektroonilise side koodeks ja Euroopa juurdepääsetavuse akt tugevdavad Euroopa Liidu kohustust tagada kõigile võrdne juurdepääs numbrile 112.

ELD tuletab siiski meelde, et nüüd on ELi liikmesriikide aeg tegutseda. Euroopa sidekoodeksis ja Euroopa juurdepääsetavuse aktis loetletud õiguslikud kohustused muuta 112 kõigile kättesaadavaks tuleb kiiresti ja ambitsioonikalt üle võtta riiklikesse õigusaktidesse ja muuta need reaalsuseks, et puuetega inimesed saaksid samaväärse juurdepääsu ühtsele Euroopa hädaabinumbrile 112.

112-päeval kutsub ELD ELi liikmesriike tungivalt üles pühenduma ambitsioonikale ja kiirele kohustuse ülevõtmisele, et muuta 112 kõigile kättesaadavaks, sest tegemist on elude päästmise küsimusega ja see ei saa oodata!

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content