Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

WHO 71. Euroopa Regionaalkomitee: Kõrvalüritus puuetega inimeste kõrgeima võimaliku tervisestandardi kohta

WHO Logo

17. päevalth Septembris osales EUD veebiseminaril "Puuetega inimeste kõrgeim saavutatav tervisestandard", mille korraldasid koos Euroopa Puuetega Inimeste Foorum (EDF), Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ning Saksamaa, Iisraeli, Norra ja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsused. Selle kõrvalürituse eesmärk oli tõsta liikmesriikide teadlikkust Maailma Terviseassamblee poolt hiljuti vastu võetud pöördelise tähtsusega resolutsioonist WHA74.8 ja selle kolmest sambast, mis edendavad puuetega inimeste kaasamist tervishoiusektoris.

WHO Euroopa piirkondliku direktori dr Hans Kruger selgitas, et resolutsiooniga laiendatakse puuetega inimestele osutatava arstiabi kontseptsiooni, püüdes muuta tervishoiu meditsiinilisest mudelist terviklikuks sotsiaalseks mudeliks, mis keskendub inimesele. Lisaks rõhutab WHA74.8 põhimõtet, et puuetega inimesed peavad istuma koos otsustajatega laua taga ja olema võrdsed partnerid oma elu puudutavate otsuste kujundamisel. EAFi president Yannis Vardakastanis rõhutas, et pandeemia on toonud esile jätkuvaid probleeme ja takistusi, millega puuetega inimesed kogu maailmas silmitsi seisavad. Hr Vardakastanis kirjeldas neid probleeme, mille hulka kuuluvad füüsilised ja suhtumisega seotud takistused ning teabe- ja suhtlemistõkked.

Shirley Pinto rääkis oma kogemustest kurtide viipekeele kasutajana Iisraeli parlamendis, samuti kommunikatsiooniprobleemidest, mida maskid on kurtidele pandeemia ajal tekitanud. Iisrael toodi näide riigist, mis rõhutas tervishoiuteenuste kättesaadavust puuetega inimestele, pidades silmas kiiret ja lihtsat juurdepääsu vaktsiinidele, COVID-testimist, kodust tuge ja läbipaistvaid näomaske.

Kõik esinejad rõhutasid, et tervishoiuteenuste võrdse kättesaadavuse tagamise lähenemisviis põhineb põhimõttel "Mitte midagi meist ilma meieta", mille eesmärk on kaasata puuetega inimesed otsustusprotsessi kõikides etappides. Kokkuvõttes käsitleti veebiseminaril probleeme ja takistusi, millega puuetega inimesed tervishoiusektoris silmitsi seisavad, ning vajadust tagada juurdepääs, mis on ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artikli 25 kohane kohustus.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content