Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Kaasavat liikuvust käsitlev veebiseminar tõestab, et õpirändeprogrammid ei ole puuetega õppijatele piisavalt kättesaadavad

inclusive mobility

On 9th of November, EUD followed a webinar on inclusive mobility. This webinar was part of the two-years EPFIME project, funded by the Erasmus+ programme, focusing on the mobility of students with disabilities, coordinated by the Support Centre Inclusive Higher Education (SIHO) and the Flemish Ministry of Education and Training in Belgium.  

Valérie Van Hees, Coordinator, and Dominique Montagnese, Inclusive Mobility Expert from the SIHO presented the research report and a booklet of good practices based on survey data collection, with feedback of 1,134 responses from students with disabilities, 114 higher education institutions and 23 ministries of Education across the European Higher Education Area.

Some of the testimonials, key findings, good practices and recommendations that were shared during the webinar were the following:

  • Although more countries collect data, the definition of varies significantly in every country. Countries do not systematically collect data on the participation in mobility programmes, and only 14% of the countries have set a target for the participation of students with disabilities in mobility programmes;
  • The provision of information about mobility programmes is not accessible. And promotional campaigns are not inclusive. Deaf sign language users have little to no information in national sign languages;
  • 32% of students with disabilities where not identified as a person with a disability. 39% of respondents indicated they were not asked, 34% did not think it was important, while 25% did not want to be labeled;
  • The lack of awareness about the barriers, as well as the lack of communication and collaboration between different stakeholders, both inside and between organisations (departments of Ministries, inter-departments of higher education institutions, National Agencies for Erasmus+, etc.) are a barrier to supporting students with disabilities in mobility programmes effectively;

During the webinar, personal stories were presented from students with different disabilities. A deaf respondent to the survey, for example, explained that ‘much of the information on the foreign exchange programmes is given via public talks without captioning, interpreters or video recordings, and questions are generally taken verbally or over the phone, which is inaccessible to me as a deaf person’. 

Mobility programmes are key opportunities to grow personally, gain relevant skills and make everlasting connections. Moving freely within Europe for the purposes of education and training lay also at the heart of the European project. In light of this, EUD has been an active player in advocating for an inclusive and accessible mobility programmes, including the Erasmus+ programme, and is an active member of the Erasmus+ Coalition to follow closely all relevant developments. In this regard, EUD has particularly requested that the learning mobility of the Erasmus+ programme is accompanied by sign language support prior, during and after the learning mobility, in the same way that this support exists for all other EU languages. 

At the end of November 2020, EUD published its position paper on freedom of movement, which includes a specific chapter on learning mobility for deaf learners with recommendations. Access the position paper siin

Access webpage of the webinar siin

Hiljuti vastu võetud Euroopa elektroonilise side koodeks ja Euroopa juurdepääsetavuse akt tugevdavad Euroopa Liidu kohustust tagada kõigile võrdne juurdepääs numbrile 112.

ELD tuletab siiski meelde, et nüüd on ELi liikmesriikide aeg tegutseda. Euroopa sidekoodeksis ja Euroopa juurdepääsetavuse aktis loetletud õiguslikud kohustused muuta 112 kõigile kättesaadavaks tuleb kiiresti ja ambitsioonikalt üle võtta riiklikesse õigusaktidesse ja muuta need reaalsuseks, et puuetega inimesed saaksid samaväärse juurdepääsu ühtsele Euroopa hädaabinumbrile 112.

112-päeval kutsub ELD ELi liikmesriike tungivalt üles pühenduma ambitsioonikale ja kiirele kohustuse ülevõtmisele, et muuta 112 kõigile kättesaadavaks, sest tegemist on elude päästmise küsimusega ja see ei saa oodata!

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content