Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjon võttis vastu resolutsiooni ELi 2020. aasta järgse puudestrateegia kohta.

A picture of a conference room

20. päevalth aasta veebruaris võttis Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastu resolutsiooni ettepaneku teksti ELi 2020. aasta järgse puudestrateegia kohta. Resolutsiooni ettepanekus kutsutakse Euroopa Komisjoni üles olema 2020. aasta järgse ELi puuetega inimeste strateegia elluviimisel ambitsioonikas. See sisaldab mitmeid ettepanekuid, mille on teinud puuetega inimesi esindavad organisatsioonid. 

Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010-2020 on olnud peamine vahend ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamiseks ELi tasandil. Alates eelmise aasta suvest on Euroopa Komisjon analüüsinud ja hinnanud eelmist strateegiat, et valmistada ette uus Euroopa puuetega inimeste strateegia 2020-2030.

ELD tähistab Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010-2020 saavutusi, nagu Euroopa juurdepääsetavuse akti, veebi juurdepääsetavuse direktiivi, Euroopa elektroonilise side koodeksi ja audiovisuaalsete meediateenuste direktiivi läbivaatamine. EUD on siiski teadlik, et tuleval kümnendil tuleb teha veel palju, et EL saaks täita ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni raames võetud kohustusi.

Ettepaneku tekst Resolutsioon ELi 2020. aasta järgse puudestrateegia kohta Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni poolt vastu võetud Euroopa Parlamendi täiskogu istungil tuleb veel hääletada. Hääletus toimub 11. oktoobrilth märts 2020.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content