Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Erasmus+ programmi suhtes jõuti kokkuleppele

Detsembris 2020 jõudsid Euroopa institutsioonid lõplikule kokkuleppele programmi Erasmus + kohta aastateks 2021-2027. Esialgne kokkulepe esitatakse nüüd ELi liikmesriikide suursaadikutele kinnitamiseks. Erasmus+ määruse ametlik vastuvõtmine aastateks 2021-2027 toimub hiljem käesoleval aastal.

Esialgses kokkuleppes on sätestatud, et uus programm ei hõlma mitte ainult kõrgharidust, vaid kõiki haridustasemeid ja -liike. Programmi eelarve on 24,57 miljardit eurot jooksevhindades, millele lisandub 1,7 miljardit eurot 2018. aasta hindades, mis on märkimisväärne kasv võrreldes praeguse programmi summaga. Kogueelarvest eraldatakse 83% haridus- ja koolitusvaldkonna meetmetele, 10,3% noortevaldkonna meetmetele ja 1,9% spordiga seotud meetmetele.

Alates uue programmi Erasmus + ettepaneku avaldamisest 2018. aastal toetas EUD koos Euroopa Puuetega inimeste foorumiga, et programm oleks kaasavam. Läbirääkimiste käigus kutsus EUD ELi institutsioone ja ELi liikmesriike üles pakkuma Erasmus+ 2021-2027, mis on kurtidele kaasav ja täielikult juurdepääsetav, tagades, et õppemobiilsusega kaasneb kurtidele toetusesaajatele viipekeelne tugi. Pärast programmi ametlikku vastuvõtmist esitame teile põhjaliku analüüsi, kas need nõudmised on täidetud.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content