Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

ELi puuetega inimeste kaardi rakendamise hindamine

On 9th Juulis avaldas Euroopa Komisjon uuring, milles hinnatakse ELi puuetega inimeste kaardi rakendamist piloot. Seda katseprojekti rahastati programmi "Õigused, võrdõiguslikkus ja kodakondsus 2014-2020" raames. ELi puudekaardi katseprojekti rakendati kaheksas riigis (Belgia, Küpros, Eesti, Soome, Itaalia, Malta, Rumeenia ja Sloveenia) ajavahemikul 2016-2018. 

Katseprojekti eesmärk oli hinnata kaardi kasulikkust ja kulutasuvust, et tagada teenuste ja hüvitiste pakkumine puuetega inimestele kogu ELis reisides, edendada nende õigusi ja toetada nende puuetega inimeste staatuse vabatahtlikku vastastikust tunnustamist.

Uuringus hinnatakse projekti ja antakse mitmeid soovitusi ELi liikmesriikidele kaardi rakendamisel:

- Kaart peaks hõlmama nelja valdkonda: kultuur, vaba aeg, sport ja transport.

- Siseriiklike teenusepakkujate osalemine peaks olema kohustuslik ning teenusepakkujad, kes pakuvad enne kaardi kasutuselevõttu soodustusi puuetega kodanikele, peaksid samu soodustusi pakkuma ka välismaistele puuetega kaardiomanikele.

- Teenuseosutajad peaksid järgima ja/või rakendama Euroopa Komisjoni avaldatud selgeid juurdepääsetavusnõudeid ning riiklikud õiguskaitseasutused peaksid tagama, et teenuseosutajate pakutavad teenused oleksid vastavalt õiguslikele kohustustele juurdepääsetavad.

- Kaardi kasutamist tuleks asjakohastel tasanditel korrapäraselt jälgida ja Euroopa Komisjon peaks andma liikmesriikidele standardvormi seireandmete kogumiseks ning

- Kaardiga seotud teabe esitamisel tuleks tagada järjepidevus.

Praegu ei tunnusta ELi liikmesriigid vastastikku puuetega inimeste puuetega inimeste staatust. ELD ootab huviga tööd uue ELi puuetega inimeste kaardi loomiseks, mille ambitsioonikas väljatöötamine võimaldaks oluliselt parandada puude staatuse vastastikust tunnustamist ning juurdepääsu teenustele ja hüvitistele kogu ELis.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content