Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Kodanikuühiskond: Euroopa tuleviku võtmetegijad

5. novembril 2021 osales ELD konverentsil, mille korraldas Diversity Europe Group koostöös Euroopa kodanikuühiskonna organisatsiooniga. Diversity Europe Group koosneb kodanikuühiskonna esindajatest ja sidusrühmadest, eelkõige majandus-, kodaniku-, kutse- ja kultuurivaldkonnas. Civil Society Europe on organisatsioon, mis ühendab 28 Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonide võrgustikku, et hõlbustada nende horisontaalset ja vertikaalset dialoogi poliitikakujundajatega ja aidata tugevdada nende tegevust. Konverentsi eesmärk oli pakkuda foorumit Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonide olukorra ülevaatamiseks.

Osa avakõnest pidas Seamus Boland. Ta rääkis iiri tsitaadist "Ühtsuseta ei ole jõudu", viidates sellele, et kodanikuühiskond on ühise hüve kaitsja. Kodanikufoorumi president Jean-Marc Roirant kirjeldas kodanikuühiskonna organisatsioonide probleeme, sealhulgas raskusi nende rolli edukal edendamisel ühiskonnas. Teine väljakutse on see, et mõned valitsusasutused püüavad õõnestada kodanikuühiskonna sõltumatust. Hr Roirant märkis, et tervishoiukriis aitas kodanikuühiskonna organisatsioonidel ja nendega seotud ühendustel taasavastada, mida nad teha saavad. Euroopa Komisjoni asepresident ning väärtuste ja läbipaistvuse volinik Věra Jourová rõhutas komisjoni tunnustust kodanikuühiskonna organisatsioonide ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) suurepärase koostöö eest ning nende olulist rolli, mis aitab kaasa meie kiirele, õiglasele ja õiglasele taastumisele COVID-19-st, ilma et keegi jääks hätta.

Filip Pazderski, Euroopa Kodanikufoorumi vanemanalüütik, tutvustas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee uuringu "COVID-19 pandeemia mõju põhiõigustele ja kodanikuruumile" esimesi tulemusi. Uuringus osales 238 kodanikuühiskonna organisatsiooni veebipõhine küsitlus 11 keeles, mida kombineeriti süvaintervjuudega. Tulemustest selgus, et COVID-19 piirangud on kodanikuühiskonna organisatsioone oluliselt mõjutanud. Ta esitas lahendused, mis võimaldavad luua uusi rahastamisallikaid kodanikuühiskonna organisatsioonidele, ning selged juhised ELi liikmesriikidele, kuidas kaasata kodanikuühiskonna organisatsioonid oma vastupanuvõime- ja taastamiskavadesse ning esitada Euroopa suunised ja standardid kogunemis- ja ühinemisvabaduse kohta.

Järgneval paneeldiskussioonil tutvustas Linda Ravo uuringut kodanikuühiskonna dialoogi kohta riiklikul ja Euroopa tasandil. Vabakutselise konsultandina pakub ta rahvusvahelistele organisatsioonidele, ELi institutsioonidele ja asutustele, mõttekodadele ja valitsusvälistele organisatsioonidele õigus- ja poliitilisi nõuandeid ning ekspertiisi inimõiguste kaitsmisel. Linda Ravo märkis, et kodanikuühiskonna dialoog on osalusdemokraatia oluline osa, mida on kinnitatud ELi aluslepingutes ja kodanikuühiskonnas ning nende võimaldavates keskkondades ja kanalites.

Konverentsil käsitleti üldisi probleeme ja takistusi, millega kodanikuühiskonna organisatsioonid mitmes ELi liikmesriigis põhiõiguste ja kodanikuruumi kaitsmisel silmitsi seisavad. Esinejad arutasid oma kodanikuühiskonna dialoogide kogemusi nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil, eriti seoses COVID-19 pandeemiaga. Nad rõhutasid kodanikuühiskonna organisatsioonide rolli olulisust ning nende üha suurenevat vajadust pideva suhtluse ja dialoogi järele liikmesriikide valitsuste ja Euroopa Komisjoniga.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content