Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Puuetega ja vaimse terviseprobleemidega noorte tööhõivealgatuste ühistootmine

EASPD

Teisipäeval, 30. jaanuaril osales ELD Euroopa Parlamendis EASPD ja tema partnerite korraldatud üritusel "Homsed tugiteenused". Ürituse teemaks oli "Tööhõivealgatuste ühistootmine puuetega ja vaimse terviseprobleemidega noortele". Üritusel osalesid Euroopa Parlamendi liikmed, komisjoni ametnikud, sotsiaalteenuste pakkujad, tööandjad, puuetega inimesed ja kodanikuühiskond, et jagada parimaid tavasid ja arutada, kuidas me saame kõiki sidusrühmi kaasavate tööhõivemeetodite kavandamisel, arendamisel ja elluviimisel kaasata. 

Arutelud tõid kokku peamised sidusrühmad, sealhulgas isikud, kes soovivad leida tööd avatud tööturul, tööandjad, sotsiaalteenuste pakkujad ja puuetega inimeste pereliikmed. Nende sidusrühmade kogemused juhtisid tähelepanu sellele, kui oluline on edendada tugevaid sidemeid kõigi sidusrühmade vahel, et luua kaasavaid tööhõivealgatusi, kuulates eelkõige puuetega inimesi ja nende perekondi kui nende enda toetusvajaduste spetsialiste. Samuti rõhutati neis ütlustes, et tööandjad peavad muutuma paindlikumaks, et nad saaksid parimal võimalikul viisil kasutada ühistegevuslikke meetodeid ja kaasata puuetega inimesi oma töökohal. 

EASPD peasekretär Luk Zelderloo lõpetas ürituse üleskutsega Euroopa Parlamendi liikmetele, et nad kaasaksid poliitikakujundamise meetodid poliitikasse ning vaataksid läbi ELi tööhõiveteenuste ja -tavade juurdepääsetavuse, et tagada kõigile noortele, sealhulgas puuetega inimestele, nende pakutavate võimaluste täielik ärakasutamine. 

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content