Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Euroopa Parlamendi arutelu Euroopa juurdepääsetavuse akti vastuvõtmise protsessi üle

Debate of the adoption process of the European Accessibility Act by the European Parliament

Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjon korraldas 1. septembril Euroopa juurdepääsetavuse akti vastuvõtmise protsessi raames arutelu sellel teemal. EUD oli kohal ja kuulas Euroopa Komisjoni esindajate ettekannet õigusakti kohta ning selle võimalikku olulist mõju ELi majandusele ja kodanikele, kui see vastu võetakse ja täielikult rakendatakse. Euroopa Parlamendi liige Ádám Kósa, kes on parlamendikomisjonis selle teema raportöör, võttis sõna, juhtides muu hulgas tähelepanu sellele, et ligipääsetava ühiskonna loomine ei ole oluline mitte ainult puuetega inimeste, vaid kogu Euroopa ühiskonna jaoks. Euroopa Parlamendi liige Helga Stevens tuletas samuti meelde, et peaaegu kõik ELi liikmesriigid on allkirjastanud ja ratifitseerinud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni, mille artiklis 9 on sätestatud kohustus tagada ligipääsetavus. Olles allkirjastanud ja ratifitseerinud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni, on nad kohustatud seda rakendama, mis hõlmab tööd ligipääsetavuse nimel.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content