Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Puudeid kaasav tööhõive

Logo of European Disability Forum

7. oktoobril 2021 osales ELD Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi (EDF) korraldatud üritusel pealkirjaga "Puudeid arvestav tööhõive uues digitaalses COVID-muutustega maastikus. Veebiseminaril tutvustati i2i programmi uuringuid selle kohta, kuidas abivahendid võivad aidata puudega inimestel Kenyas ja Bangladeshis tööd leida.

Programmi i2i teadlane tutvustas tulemusi abivahendite kohta, sealhulgas puuetega inimeste ees seisvaid juurdepääsetavuse probleeme. Näiteks abivahendite kasutamisel kogevad nad järgmist:

  • Kättesaadava ja taskukohase tehnoloogiainfrastruktuuri puudumine;
  • Piiratud või puudub juurdepääs ratastoolikasutajate või kuuldeaparaadiga inimeste taskukohastele remonditeenustele;
  • Piiratud juurdepääs hariduseks ja oskuste arendamiseks vajalikule tehnoloogiale;
  • tehnoloogiaga seotud mõistlike abinõude puudumine, mis raskendab töökoha kindlustamist ja säilitamist; ja
  • juurdepääsetava ja kaasava poliitika puudumine.

COVID-19 muutis puuetega inimeste olukorda, andes neile täiendavaid väljakutseid seoses kodus töötamisega, tööandjate toetuse puudumisega ning kaugtöö tegemiseks vajaliku abivahendi puudumisega. Siiski väitis üks arutelul osalejatest, CBMi propageerimis- ja kommunikatsioonitöötaja Joshua Sangma, et pandeemia võimaldas sellel inimrühmal areneda. Teenusele orienteeritud organisatsiooni töötajatel on lihtsam töötada digitaalses ruumis ning see võimaldab puuetega inimestel leida nende oskustele vastavat tööd ja vähendab nende liikumis- ja transpordiprobleeme.

Sellel veebiseminaril esitatud uuringud konsolideerisid teavet, mis on nüüdseks muutumas kaasava poliitika tagamisel pandeemiast taastumisel üha olulisemaks. See näitas, et on tehtud märkimisväärseid edusamme puuetega inimestele ligipääsetava ja abistava tehnoloogia kättesaadavaks tegemisel, kuid jätkuvad väljakutsed ähvardavad suurendada lõhet nende ja ülejäänud ühiskonna vahel. Mis puutub tööhõivesse, siis on pandeemia siiski andnud neile võimalusi arenemiseks.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content