Vastutusnõue

Veebileht

Sellel veebisaidil sisalduv teave on mõeldud ainult üldiseks teavitamiseks. Teave on Euroopa Kurtide Liidu poolt esitatud ja kuigi me püüame hoida teavet ajakohasena ja õigena, ei anna me mingeid selgesõnalisi ega kaudseid garantiisid ega garantiisid seoses veebilehe või veebilehel sisalduva teabe, toodete, teenuste või nendega seotud graafiliste andmete täielikkuse, täpsuse, usaldusväärsuse, sobivuse või kättesaadavusega mis tahes eesmärgil. Seetõttu on igasugune usaldus sellise teabe suhtes rangelt teie enda vastutusel.

Me ei vastuta mingil juhul mis tahes kahju eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudse või kaudse kahju eest või mis tahes kahju eest, mis tuleneb andmete või kasumi kaotusest, mis tuleneb selle veebisaidi kasutamisest või sellega seoses.

Selle veebisaidi kaudu on teil võimalik luua linke teistele veebisaitidele, mis ei ole EUD kontrolli all. Meil puudub kontroll nende veebilehtede olemuse, sisu ja kättesaadavuse üle. Mis tahes linkide lisamine ei tähenda tingimata soovitust ega nende kaudu väljendatud seisukohtade toetamist.

Tehakse kõik endast olenev, et veebisait toimiks tõrgeteta. EUD ei võta siiski vastutust ega vastuta selle eest, et veebisait ei ole ajutiselt kättesaadav meie kontrolli alt väljuvate tehniliste probleemide tõttu.

E-post

Käesolevas e-kirjas (sealhulgas lisades) sisalduv teave on konfidentsiaalne ja mõeldud üksnes eespool loetletud adressaatide kasutamiseks. Kui te ei ole adressaat, teatatakse teile, et te ei tohi seda teavet avalikustada, paljundada ega kasutada teile või kolmandatele isikutele. Kui olete saanud selle e-kirja ekslikult, palume teid viivitamatult teavitada saatjat ja kustutada e-posti aadress oma arvutist.