Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Arutelud Euroopa solidaarsuskorpuse edasise arengu üle

EUD

12. aprillil 2017 osales ELD Euroopa solidaarsuskorpuse sidusrühmade foorumil, mis tõi kokku kodanikuühiskonna organisatsioonide, ametiasutuste ja muude sidusrühmade riiklikud ja Euroopa esindajad, et arutada Euroopa solidaarsuskorpuse tulevase arenguga seotud põhiküsimusi. 

Euroopa solidaarsuskorpus on uus Euroopa Liidu algatus, mis loob noortele võimalusi vabatahtlikuks või tööks projektides oma riigis või välismaal, mis on kasulikud kogukondadele ja inimestele kogu Euroopas. 

Euroopa solidaarsuskorpuse esindajad ja sidusrühmad arutasid, kuidas muuta Euroopa solidaarsuskorpus noortele ja organisatsioonidele atraktiivseks, kuidas seda tuleks luua ja juhtida ning kuidas suurendada noorte tööalast konkurentsivõimet.

Paljud sidusrühmad jagasid seisukohta, et Euroopa solidaarsuskorpus peaks olema kaasav ja avatud noortele, olenemata nende taustast. Ebasoodsas olukorras olevad noored, näiteks puuetega noored, moodustavad heterogeense rühma, kes seisavad silmitsi erinevate ja sageli mitmete takistustega tööturule sisenemisel ja kodanikuaktiivsuses osalemisel ning väärivad seetõttu täiendavat toetust. Seepärast on Euroopa solidaarsuskorpuse eesmärk võimaldada kõigi noorte osalemist, sõltumata nende taustast, haridustasemest, oskustest või puudest. 

Dialoogi põhjal koostab komisjon seadusandliku ettepaneku, mis avaldatakse 2017. aasta mai lõpus. Seetõttu oli ELD osalemine väga vajalik, et kurtide kogukond oleks esindatud, ja me jätkame osalemist tulevastel üritustel, et tagada selle protsessi täielik kättesaadavus kurtidele noortele.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content