Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Ärge võtke minu kohta! - ELi puuetega inimeste parkimiskaart

EUD

18. päevalth Märtsis osales EUD Euroopa Parlamendi puuetega inimeste fraktsioonidevahelise töörühma korraldatud üritusel ELi puuetega inimeste parkimiskaardi teemal, et arutada ELi puuetega inimeste parkimiskaardiga seotud põhiküsimusi, näiteks erinevaid vahendeid, mille abil parkimiskaart väljastati, ning parkimiskohtade kuritarvitamist ja blokeerimist. 

Euroopa Parlamendi liige Adam Kosa avas ürituse, öeldes, et segadus parkimiskaartide kasutamisel tuleneb haldusprobleemidest. Parkimiskaarte väljastatakse mitte ainult liikumispuudega inimestele, vaid ka teistele puuetega inimestele. Ta märkis ka, et ELi erinevad terminoloogiad ja õiguslikud alused põhjustavad seda jätkuvat segadust. Eesmärk oleks seega ühtlustada ja vähendada selliseid erinevusi.

Emmanuelle Grange, Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi võrdõiguslikkuse ja kaasamise üksuse juht, andis ülevaate puuetega inimeste parkimiskaardi rakendamisest ja kasutamisest ELi liikmesriikides. Kuigi kõik liikmesriigid tunnustavad vastastikku kaardi mudelit, rõhutas ta, et erinevused on endiselt olemas. Mõnes liikmesriigis on väljaandmise süsteem tsentraliseeritud, samas kui teistes liikmesriikides on süsteemid detsentraliseeritud. Samuti märgiti erinevusi abikõlblikkuse osas. Arutati ka pettuse küsimust - näiteks kaardi kasutamine isiku poolt, kellele see ei kuulu, surnud isiku kaardi kasutamine või võltskasutus ja identiteedivargused kaardi dubleerimise teel, kui nimetada vaid mõned näited. Mõned liikmesriigid püüavad selliste pettusjuhtumite vastu võidelda. Näiteks Belgias kasutavad ametiasutused mobiilirakendust "handy2Park", mis võimaldab politseil kaarte paremini kontrollida ja vajaduse korral konfiskeerida.

Pärast seda oli osalejatel võimalus vahetada mõtteid ja arvamusi. Antoine Fobe, Euroopa Pimedate Liidu kampaaniajuht, leidis, et pettus on piiriülene probleem ja sellega tuleks tegeleda Euroopa tasandil. Mark Wheatley, Euroopa Kurtide Liidu tegevdirektor, märkis, et sellised rakendused nagu handy2park võivad tekitada probleeme, kui me ei arvesta ka eraelu puutumatuse ja andmekaitsega.

Marie Denninghaus, Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi (EDF) poliitikakoordinaator, toetas vajadust ühtlustada väljaandmise eeskirjad sellisel kujul, mis oleks liikmesriikidele siduv. Samuti soovitas ta luua põhjaliku andmebaasi, mis koondab iga liikmesriigi eeskirju puuetega inimeste parkimiskohtade kasutamise kohta, et kaardiomanikud saaksid sellest paremini aru.

Oma lõppsõnas tõi Euroopa Parlamendi liige Helga Stevens välja seose ELi puuetega inimeste kaardi ja ELi puuetega inimeste parkimiskaardi vahel, kuid märkis ka, et neid kahte ei tohiks integreerida, sest mitte kõigil ei ole mõlemat kaarti. Eriti kuna parkimiskaart peab jääma neile, kes seda tõesti vajavad.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content