Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

ELi poolaasta - kohtumine kodanikuühiskonnaga

European Semester cycle

17. päevalth ja 18th Veebruaris osales EUD Euroopa Komisjoni korraldatud seminaril "Euroopa poolaasta 2022 - arvamuste vahetus kodanikuühiskonnaga".

Euroopa poolaasta on majandus-, eelarve-, töö- ja sotsiaalpoliitika koordineerimise tsükkel ELis. Kuigi Euroopa poolaasta oli algselt peamiselt majanduspoliitika, on see edasi arenenud, kaasates protsessi ka teisi asjaomaseid poliitikavaldkondi. Näiteks on Euroopa poolaasta protsessi integreeritud Euroopa sotsiaalõiguste sammas, milles on sätestatud 20 peamist põhimõtet tugeva sotsiaalse Euroopa jaoks võrdsete võimaluste, tööturule juurdepääsu, õiglaste töötingimuste, sotsiaalse kaitse ja kaasamise valdkonnas. Samuti teatati 2019. aasta detsembris komisjoni teatises "Euroopa rohelise kokkuleppe" kohta kavatsusest integreerida Euroopa poolaasta protsessi ka ÜRO säästva arengu eesmärgid.

Seminaril tutvustati 2022. aasta Euroopa poolaasta tsüklit ja uuriti kodanikuühiskonna organisatsioonide kaasamist. Osalejad arutasid töörühmades ka järgmisi teemasid: töötajate sotsiaalne kaitse ja vaesus töötavate inimeste hulgas, eluasemete tõrjutus ja kodutus, juurdepääs pikaajalisele hooldusele, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemine, kvaliteetne tööhõive, õiglase ülemineku tagamine kliimale ja kvaliteetne tööhõive.

EUD tuletab meelde, et Euroopa poolaasta ja selles osalemise võimaluste kohta on tööriistakomplekt kättesaadav EUD veebilehel rahvusvahelise märgi all. EUD julgustab riiklikke kurtide ühendusi seda kasutama ja osalema riiklikul tasandil.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content