Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

ELD ja WFD ühisettepanek üldkommentaari artikli 27 põhijoonise kohta

Üldkommentaari koostamise käigus artikli 2 kohta. 27, õigus tööle ja tööhõivele, avaldas ÜRO puuetega inimeste õiguste komitee (UN CRPD komitee) üleskutse kirjalike esildiste esitamiseks. Puuetega inimeste õiguste komitee kutsus ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni osalisriike, ÜRO üksusi ja spetsialiseeritud asutusi, teisi ÜRO inimõiguste mehhanisme, valitsusväliseid organisatsioone, puuetega inimeste organisatsioone ja teisi huvitatud sidusrühmi osalema üldises arutelus ja esitama kirjalikke märkusi üldkommentaari eelnõu kohta, mis käsitleb art. 27 konventsiooni üldkommentaari kohta.

ELD ja Maailma Kurtide Föderatsioon (WFD) kasutasid võimalust osaleda selles konsultatsiooniprotsessis ja esitasid komiteele ühise ettepaneku. WFD ja EUD rõhutasid, et kurdid on võrreldes teiste puuetega inimestega ainulaadses olukorras, mis tuleneb nende erilisest kultuurilisest ja keelelisest identiteedist ning sellest, et nad kasutavad riiklikke viipekeeli.

Paljude muude soovituste hulgas rõhutasid ELD ja WFD, et kuigi konventsiooni artikli 2 ja artikli 9 lõike 2 punkti e kohaselt on kurtide tööturul mõistlike abinõude oluliseks osaks jätkuvalt professionaalsete ja akrediteeritud riiklike viipekeeletõlkide rahastamine ja olemasolu, tuleb kurtide täielikuks keeleliste inimõiguste kasutamiseks tööturul osalemiseks ja tööturule panustamiseks tagada tööturu kättesaadavus ja kaasamine riiklike viipekeelte kaudu. Seda võiks saavutada, edendades võimalusi osaleda tööturul otse riiklikus viipekeeles ja tagades viipekeelse töökeskkonna olemasolu.

Lisateavet EUD ja WFD soovituste ja panuse kohta leiate ühisest avaldusest. siin.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content