Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

EUD ja FFSB seminar Namuris, Belgias

EUD & FFSB Seminar in Namur, Belgium

On 1st septembris toimus EUD juhatuse teine koosolek EUD peakorteris Brüsselis, Belgias. Juhatus ja töötajad kasutasid võimalust arutada EUD senist ja praegust tööd ning tulevikuplaane. Juhatuse liikmetel oli võimalus kohtuda kahe uue praktikandiga, Serafine Dussiga (Šveits) ja Roy Maguire'iga (Iirimaa). 

Kohtumisel arutati mitmeid olulisi teemasid. Töötajad ja juhatuse liikmed arutasid, kuidas paremini ette valmistada ELi direktiivi töökoda ja seminar, mis toimub oktoobris Viinis, Austrias toimuva üldkogu ajal. Arutati, et meie liikmesorganisatsioonidelt on vaja sisulist tagasisidet, et võtta vastu tugev seisukoht ÜRO CRPD üldkommentaari nr 2 kohta.

Lisaks sellele korraldas EUD koos prantsuskeelse Belgia kurtide föderatsiooniga (FFSB) seminari, mis keskendus Belgia Valloonias kurtide laste haridusele ja suulise tõlke võimalustele. Meie poliitikaametnik ja EUD raamatu "UNCPRD artikkel 24: haridus" toimetaja Katja Reuter kasutas võimalust selgitada EUD vaatenurka ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artiklile 24. Samuti tutvustasid EUD juhatuse liikmed Louise Lolo Danielsson ja Sofia Isari Maya De Witi uurimustööd viipekeele tõlkimise kohta.

Seminar oli väga edukas ja lõppes interaktiivse aruteluga pärast ettekandeid. EUD hindab koostööd FFSBga ja ootab huviga teisi koostöövõimalusi tulevikus.

EUD & FFSB Seminar in Namur, Belgium

EUD & FFSB Seminar in Namur, Belgium

EUD & FFSB Seminar in Namur, Belgium

EUD & FFSB Seminar in Namur, Belgium

EUD & FFSB Seminar in Namur, Belgium

EUD & FFSB Seminar in Namur, Belgium

EUD & FFSB Seminar in Namur, Belgium

EUD & FFSB Seminar in Namur, Belgium

EUD & FFSB Seminar in Namur, Belgium

EUD & FFSB Seminar in Namur, Belgium

EUD & FFSB Seminar in Namur, Belgium

EUD & FFSB Seminar in Namur, Belgium

EUD & FFSB Seminar in Namur, Belgium

EUD & FFSB Seminar in Namur, Belgium

EUD & FFSB Seminar in Namur, Belgium

EUD & FFSB Seminar in Namur, Belgium

EUD & FFSB Seminar in Namur, Belgium

EUD & FFSB Seminar in Namur, Belgium

EUD & FFSB Seminar in Namur, Belgium

EUD & FFSB Seminar in Namur, Belgium

EUD & FFSB Seminar in Namur, Belgium

EUD & FFSB Seminar in Namur, Belgium

EUD & FFSB Seminar in Namur, Belgium

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content