Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

EUD korraldab 18. Euroopa piirkondade ja linnade nädalal veebiseminari teemal "Teenuste mõjuvõimu suurendamine".

18th European Week of Regions and Cities

On 8th oktoobris osales EUD veebiseminaril "Empowering services", mis oli osa 18ith Euroopa piirkondade ja linnade nädal. Euroopa piirkondade ja linnade nädal on iga-aastane neljapäevane üritus, mille käigus ELi linnad ja piirkonnad tutvustavad oma suutlikkust Euroopa hea valitsemistava elluviimisel. Veebiseminari korraldas Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat.

Veebiseminaril käsitleti kvaliteetsete teenuste kättesaadavuse tähtsust majandusliku ja sotsiaalse kaasatuse ning ühiskonna sidususe säilitamise võtmeelemendina. Seda silmas pidades on Euroopa sotsiaalõiguste sammas (EPSR) võtmeroll kvaliteetsete teenuste kättesaadavuse võimaldamisel. EPSRi 17. põhimõte nõuab puuetega inimeste kaasamist. 

Euroopa sotsiaalteenuste president Maria Nyman rõhutas, et COVID-19 pandeemia on juba suurendanud olemasolevaid probleeme põhiteenuste kättesaadavuses, mis on tingitud kehtivatest ohjeldamismeetmetest. Isabel Baptista Euroopa sotsiaalpoliitika võrgustikust (ESPN) selgitas üksikasjalikult EPSRi 20. põhimõtet, mis käsitleb juurdepääsu põhiteenustele. Ta rõhutas eelkõige teabe kättesaadavuse võimendavat rolli, kuna teabe puudumine kaupade ja teenuste kättesaadavuse kohta ei ole tõhus, et sotsiaalmajanduslikul poliitikal oleks oodatud mõju. 

Agnes Berlakovich Viini linnavalitsusest andis ülevaate "Viini põhitoetusest", millega rakendatakse EPSRi miinimumsissetuleku põhimõtet 14. Ta selgitas, et Viini põhihüvitis pakub rahalist abi, tervisekindlustust, nõustamist ja sotsiaaltöötajate toetust isikutele, kellel puudub või on väga madal sissetulek. 

Oluliste kaupade ja teenuste kättesaadavus on kurtide jaoks väga oluline ning on vaja teha rohkem jõupingutusi, et anda teavet riiklikes viipekeeltes ka piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Sageli võetakse vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemiseks kasutusele sissetulekutoetuse skeemid, kuid seda ei tehta juurdepääsetaval viisil, näiteks ei anta teavet riiklikes viipekeeltes. Selle tulemusena võib kurtidel inimestel olla suurem oht jääda ilma sotsiaalsetest õigustest. ELD rõhutab jätkuvalt, et poliitikaalgatused, mille eesmärk on rakendada EPSRi, peavad alati arvestama 17. põhimõtet puudega inimeste kaasamise kohta kui horisontaalset nõuet, nii et samba teiste põhimõtete rakendamisel ei jääks keegi kõrvale.  

EUD soovib tänada Euroopa Komisjoni 18. aasta korraldamise eest.th Euroopa regioonide nädal. 

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content