Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

ELD prioriteedid Taani eesistumise ajal

Taani eesistumisperiood kestab 1. jaanuarist kuni 30. juunini 2012. Tegemist on teise eesistujariigiga Poola, Taani ja Küprose kolmikus. Pärast seda, kui Poola eesistumise ajal puudus puuetega inimeste tegevuskava, loodab ELD, et eesistujariik Taani peab oma lubadust ja lisab puuetega inimesed oma programmi. Kuigi eesistujariigi peamine ülesanne on pidada läbirääkimisi eelarveraamistiku üle aastateks 2014-2020, soovitab ELD eesistujariigil Taani arvestada majanduskriisi negatiivset mõju puuetega inimestele ja võtta seda arvesse eelkõige struktuurifondide vahendite eraldamise kavandamisel.

Eesistujariigi Taani programm lubab aktiivselt kaasa aidata ELi puuetega inimeste strateegia rakendamisele. Selleks on märtsis kavas korraldada koostöös Euroopa Komisjoniga juurdepääsetavust ja osalemist käsitlev konverents. EUD loodab, et konverents annab selgema ülevaate sellest, mida eesistujariik Taani kavatseb teha kurtide ja puuetega kodanike toetamiseks, pidades silmas tulevast Euroopa juurdepääsetavuse akti. EUD-l on hea meel, et konverentsil osaleb ka EUD tegevdirektor, ja loodab, et selle osalemise tulemusel toimuvad viljakad konsultatsioonid. Tuleb võtta arvesse kurtide endi seisukohti, et tagada ELi puuetega inimeste strateegia rakendamine, võttes arvesse kõigi puuetega kodanike, sealhulgas kurtide vajadusi.

Lisaks sellele on ELD mures, et puudega inimestele viidatakse ainult seoses elanikkonna vananemise ja tööjõu tugevdamisega. See on tõepoolest oluline punkt, eriti seoses Euroopa aktiivse vananemise ja põlvkondadevahelise sotsiaalse solidaarsuse aastaga, kuid kurte ja puuetega inimesi tuleks vaadelda kui täieõiguslikke ja võrdseid kodanikke, kellel on õigus juurdepääsule igas eluvaldkonnas. See peaks hõlmama ka puuetega inimeste liikuvust. Näiteks uus programm "Erasmus kõigi jaoks" tuleb teha kurtidele kättesaadavaks, võimaldades neil omandada väärtuslikke töö- või õppimiskogemusi välismaal, et saada täieõiguslikuks osavõtjaks tööjõust.

ELD on samuti mures, et nõukogu direktiivi ettepanek, mis käsitleb võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamist sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest ("diskrimineerimisvastane direktiiv"), on ikka veel mitme liikmesriigi poolt blokeeritud. Võrdne kohtlemine tööhõives seoses soo ja kodakondsusega on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtteid ning Amsterdami lepinguga laiendatakse diskrimineerimise mõistet ka puuetega inimestele. Pidades silmas puuetega inimeste strateegiat 2010-2020, ei tohi Taani unustada diskrimineerimisvastast direktiivi ja taasalustada arutelusid, et tagada kõigi kodanike, sealhulgas kurtide ja puuetega inimeste võrdõiguslikkus.

Õigus teabele on põhiõigus, mis on sätestatud ka ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonis. See hõlmab ka audiovisuaalset meediat ning juurdepääsu kaupadele ja teenustele. ELD soovitab eesistujariigil Taani konsulteerida kurtide ja nende organisatsioonidega, et tagada nende vajaduste piisav rahuldamine.  

Üldiselt sisaldab eesistujariik Taani väga vähe viiteid puuetega inimestele. ELD huvides on, et Taani, kes on ratifitseerinud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni, edendaks tegevuskava, mis hõlmaks täielikult kurte ja puuetega inimesi.

Hoolimata eesistujariigi Taani puudustest kurtide ja puuetega inimeste erivajaduste kindlaksmääramisel eri valdkondades, kutsub ELD sidusrühmi tungivalt üles töötama ÜRO konventsiooni ratifitseerimise ja tugeva Euroopa juurdepääsetavuse akti kallal.

Euroopa Liidu Nõukogu prioriteete Taani eesistumisperioodiks jaanuar-juuni 2012 saate alla laadida siit. 
Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust Euroopa Liidu Nõukogu poliitikakorraldaja aadressil: annika.pabsch(at)eud.eu.

Täiendavad lingid:
Taani eesistumise veebisait 
ELi puuetega inimeste strateegia 
EL2020 strateegia 
Euroopa Sotsiaalfond 
Struktuurifondide määruste arhiveeritud veebileht 2007-2013 
Ettepanek Euroopa diskrimineerimisvastase direktiivi kohta

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content