Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

EUD seminar Viinis, Austrias

EUD Workshop in Vienna, Austria

Täna, 4. oktoobril, saabuvad kõik EUD juhatuse liikmed ja töötajad Viini, Austriasse, et pidada EUD peaassamblee. Delegaadid kogunevad EUD seminarile, kus neile antakse ülevaade EUD tööst enne 6. oktoobril toimuvat üldkoosolekut. 

Tutvustused keskendusid kolmele valdkonnale, esiteks Erasmus+ projektile "DESIGNS". Projekti üldine eesmärk on luua kutsehariduse ja -koolituse ning täiendkoolituse vahendeid ja vahetada parimaid tavasid kogu Euroopas, et hõlbustada kurtide viipekeele kasutajate suuremat osalemist tööhõives. Tegevdirektor Mark Wheatley juhtis istungit, mis käsitles viimase aasta jooksul tehtud edusamme.

Teine teema oli ligipääsetavus, mis on seotud hiljuti koostatud seisukohavõtuga pealkirjaga "Ligipääsetavus", ja seda juhtis EUD poliitikaassistent Martyna Balčiūnaitė. Delegaatidele anti võimalus teha märkusi ja jäeti ruumi muudatuste tegemiseks enne üldkoosoleku heakskiitmist. 

Viimane teema, mida tutvustati, oli kõige olulisem teave, mida delegaadid pidid seedima, see oli Euroopa Liidu Nõukogu poliitikaabilise Martyna Balčiūnaitė poliitiline ülevaade. Briifing näitas poliitika strateegia üldist eesmärki ja kinnitas delegaatidele, et oleme õigel teel, et saavutada EUD visiooni peamised eesmärgid. 

Delegaadid osalesid kõigi kolme teema aruteludes ja olid hästi ette valmistatud sel nädalavahetusel toimuval üldkogul toimuvaks hääletuseks. 

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content