Euroopa Parlament

Euroopa Parlament on oluline poliitilise arutelu ja otsuste tegemise foorum ELi tasandil. Euroopa Parlamendi liikmed valitakse otse kõigi liikmesriikide valijate poolt, et esindada inimeste huve ELi õigusloomes ja tagada teiste ELi institutsioonide demokraatlik toimimine. Aastate jooksul ja Euroopa aluslepingute hilisemate muudatustega on Euroopa Parlament omandanud olulised seadusandlikud ja eelarvelised volitused, mis võimaldavad tal koos liikmesriikide valitsuste esindajatega nõukogus määrata kindlaks, millises suunas Euroopa projekt liigub. Seda tehes on parlament püüdnud edendada demokraatiat ja inimõigusi - mitte ainult Euroopas, vaid ka kogu maailmas.