Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Euroopa juurdepääsetavuse akti konverents, mida korraldavad EDF ja Disability Intergroup

European Accessibility Act conference hosted by EDF and Disability Intergroup

8. novembril osales EUD konverentsil "Euroopa juurdepääsetavuse akti" üle, mille üle peetakse praegu läbirääkimisi Euroopa Parlamendis ja nõukogus. Ürituse korraldasid Euroopa puuetega inimeste foorum (EDF) ja Euroopa Parlamendi puuetega inimeste fraktsioonidevaheline töörühm.

EUD tegevdirektor Mark Wheatley esines IKT-toodete ja -teenuste juurdepääsetavust käsitleval paneelil, kus ta tutvustas kasutajate vaatenurka selles küsimuses kurtide vaatenurgast. Ta tutvustas mitmesuguseid takistusi, millega kurdid ikka veel silmitsi seisavad seoses IKT kättesaadavusega, näiteks seoses telefoni- ja hädaabiteenuste, audiovisuaalsete meediateenuste ja transpordiga. Ta rõhutas ka, et toodete ja teenuste juurdepääsetavus ei ole kasulik ainult puuetega inimestele, vaid tegelikult saavad sellest kasu kõik ühiskonnaliikmed, kes erinevates olukordades võivad samuti olla võimetud kasutama ligipääsmatut toodet või teenust. 

Teised selle paneeli kõnelejad tutvustasid tehnoloogilisi edusamme audiovisuaalsete meediateenuste valdkonnas, mis võimaldavad toota juurdepääsuteenuseid vähem kulukalt ja isegi kohandada teenuse tehnoloogilisi aspekte vastavalt oma soovidele. Lisaks tõid nad välja, et õigusakti nõuded peavad olema funktsionaalsed, et muuta see tulevikukindlaks ning võimaldada tootjatel ja teenusepakkujatel olla uuenduslik. Samuti rõhutati, et selline uus ligipääsetav tehnoloogia peab toimima koos abivahenditega. 

Lisaks arutati õigusakti tehnilisi aspekte. Näiteks vahetasid osalejad mõtteid selle kohta, kuidas tagada, et tarbijaid teavitatakse toote või teenuse ligipääsetavuse omadustest, mida nad soovivad osta. Samuti toodi välja, et tuleb tagada, et toode sisaldab juurdepääsetavat teavet selle toimimise kohta ning et on olemas juurdepääsetav teave juurdepääsetava teenuse kättesaadavuse ja olemuse kohta, et tarbija teaks, kust sellist teenust saab osta.

Lõpetuseks märkis Euroopa Parlamendi liige Helga Stevens, et kõigi sidusrühmade jaoks on väga oluline, et Euroopa ja riiklikul tasandil töötaksid selle nimel, et Euroopa Parlament ja nõukogu võtaksid õigusakti kiiresti vastu.

See oli väga kasulik mõttevahetus, sest see võimaldas tuua kokku eri valdkondade eksperdid, et arutada perspektiive selle kohta, kuidas tagada, et õigusaktist saaks tugev õigusakt, mis loodetavasti parandab pärast vastuvõtmist toodete ja teenuste kättesaadavust ELis.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content