Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Euroopa puuetega inimeste õiguste strateegia 2021-2030: strateegiline dialoog

19. päevalth Märtsis osales EUD Euroopa Komisjoni tööhõive ja sotsiaalküsimuste peadirektoraadi korraldatud virtuaalses strateegilises dialoogis. Strateegilise dialoogi käigus arutasid osalejad uut Euroopa puuetega inimeste õiguste strateegiat 2021-2030.

19. päevalth Märtsis osales EUD Euroopa Komisjoni tööhõive ja sotsiaalküsimuste peadirektoraadi korraldatud virtuaalses strateegilises dialoogis. Strateegilise dialoogi käigus arutasid osalejad uut Euroopa puuetega inimeste õiguste strateegiat 2021-2030.

Katarina Ivanković Knežević, tööhõive ja sotsiaalküsimuste peadirektoraadi sotsiaalosakonna direktor, tutvustas uut strateegiat, mis põhineb kaheksal prioriteetsel valdkonnal: juurdepääsetavus, ELi õiguste kasutamine, inimväärne elukvaliteet ja iseseisev elu, võrdne juurdepääs ja mittediskrimineerimine, puuetega inimeste õiguste edendamine kogu maailmas, strateegia tõhus elluviimine ja eeskuju näitamine. Samuti rõhutati, et komisjon keskendub strateegia elluviimisel teadlikkuse tõstmisele, juhtimisele ja edusammude mõõtmisele.

Katarina Ivanković Knežević tutvustas ka seitse strateegias sisalduvat juhtalgatust. Need on järgmised: 1) Euroopa ressursikeskuse AccessibleEU käivitamine 2022. aastal, 2) Euroopa puuetega inimeste kaardi loomine 2023. aasta lõpuks, 3) liikmesriikidele soovituste andmine juhiste koostamiseks, millega soovitatakse 2023. aasta lõpuks parandada iseseisvat elu ja kaasamist kogukonda, 4) puuetega inimestele mõeldud tipptasemel sotsiaalteenuste raamistiku kehtestamine, 2024. aastaks, (5) puuetega inimeste tööturutulemuste parandamise paketi esitamine 2022. aastaks, (6) "õigustel põhineva lähenemisviisi tööriistakasti" ajakohastamine, mis hõlmab kõiki inimõigusi ELi arengukoostöö jaoks, (6) puuetega inimeste platvormi loomine ja (7) ning uuendatud personalistrateegia vastuvõtmine, mis hõlmab puuetega inimeste kaasamist edendavaid meetmeid.

puuetega inimesed ELi institutsioonides.

Arutelu käigus püüdsid osalejad saada rohkem teavet iga algatuse kohta ning rõhutasid, et strateegia eesmärkide saavutamisel on äärmiselt oluline puuetega inimeste organisatsioonide, ELi liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni koostöö. ELD tegevdirektor Mark Wheatley juhtis tähelepanu sellele, kui oluline on koguda puuetüüpide kaupa liigendatud andmeid, et mõõta erinevate puuetega inimeste edusamme. Hr Wheatley tegi ettepaneku, et juhtalgatus, millega võetakse kasutusele pakett puuetega inimeste tööturutulemuste parandamiseks, hõlmaks andmete kogumise platvormi või võrgustiku loomist, milles teevad koostööd riiklikud statistikaametid, ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni riiklikud teabekeskused, puuetega inimesi esindavad organisatsioonid ja EUROSTAT. Samuti rõhutas ta, et ELi liikmesriigid peaksid kasutama andmete kogumiseks ühtlustatud meetodeid ja vahendeid, näiteks Washingtoni lühiküsimuste kogumit.

EUD teeb praegu analüüsi, kuidas uus strateegia vastab EUD huvikaitseprioriteetidele, ja avaldab tulemused peagi.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content