Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Euroopa Parlamendi täiskogu istungjärk - läbipaistvate maskide homologeerimine ja levitamine

On 11th Veebruaris järgnes EUD Euroopa Parlamendi täiskogu istungile, mis käsitles läbipaistvate maskide kasutamist, ohutust ja levitamist COVID-19 pandeemia ajal. Istungi avas Euroopa Komisjoni rahvusvahelise partnerluse volinik Jutta Urpilainen, kes tunnistas, et paljud kurdid ja vaegkuuljad sõltuvad visuaalsest suhtlusest viipekeele kaudu ning seetõttu on väga oluline, et nad saaksid näha huuli ja näoilmet.

Volinik jätkas selgitades, et Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskuse ja Maailma Terviseorganisatsiooni soovitused on ELi usaldusväärsed teaduslikud viited ning kirurgiliste ja kaitsemaskide projekteerimise, katsetamise ja turuleviimise eeskirjad on sätestatud ELi tasandil vastavalt meditsiiniseadmeid käsitlevates direktiivides ja määrustes ning isikukaitsevahendeid käsitlevates määrustes. 

Olemasolevad meditsiiniseadmeid käsitlevad eeskirjad ja ka isikukaitsevahendeid käsitlevad õigusaktid on tehnoloogiliselt neutraalsed, mis tähendab, et neis ei nähta ette konkreetseid tehnilisi lahendusi toodete jaoks. Mis tahes konstruktsioon, mis tahes materjalivalik või komponendid on vastuvõetavad. kui kogu mask vastab määratletud toimivusnõuetele ja tagab piisava kaitsetaseme vastavalt tootja määratletud kasutusotstarbele.

Selgitati, et ELi eeskirjad isikukaitsevahendite ja meditsiiniseadmete kohta on piisavalt paindlikud, et võtta arvesse mis tahes disainiga ja materjalist näomaske, sealhulgas läbipaistvaid näomaske, kui need vastavad samadele toimivusnõuetele kui enamkasutatavad läbipaistmatud maskid. Volinik rõhutas, et kõik asjaomased osapooled, tootjad, standardimis- ja testimisasutused, liikmesriigid ja komisjon peaksid tegema tihedat koostööd, et tagada, et näomaskid oleksid jätkuvalt kasulikud ja ohutud vahendid võitluses Covid-19-viiruse vastu. 

Täiskogu istungil väljendasid mitmed Euroopa Parlamendi liikmed oma arvamust läbipaistvate maskide kasutamise kohta. EUD soovib tänada Euroopa Parlamendi liikme Katrin Langensiepeni kabinetti, kes konsulteeris EUD-ga enne arutelu ja rõhutas, et ohutus on kõigi jaoks esmatähtis ning et kommunikatsioonitõkete ületamiseks alternatiivide otsimisel peavad ohutusega seotud probleemid, nagu läbipaistvad maskid või näokaitsed, jääma esmatähtsaks. 

EUD julgustab ELi ja eriti Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskust mängima aktiivsemalt juhtivat rolli, et uurida küsimust ja koguda kogu ELi hõlmavaid teaduslikke tõendeid, mis annaksid kõigile liikmesriikidele selged suunised selle kohta, kas läbipaistvad maskid või näokaitsmed on COVID-19 leviku vähendamisel sama tõhusad kui riidest või kiududest näomaskid ning pakuvad võrdväärset ja võrdset kaitset.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content