Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Euroopa standard ehitatud keskkonna juurdepääsetavuse kohta

European Standard on Accessibility and Usability of the Built Environment

On 5th Oktoobris osales EUD veebiseminaril, mis käsitles uut Euroopa ehituskeskkonna juurdepääsetavuse standardit. Veebiseminari korraldasid Euroopa puuetega inimeste foorum ja ANEC, standardimise tarbijaorganisatsioon.

Veebiseminari käigus selgitasid esinejad, et esimene Euroopa standard ehituskeskkonna juurdepääsetavuse ja kasutatavuse kohta (FprEN 17210) peaks olema lõplikult heaks kiidetud 2020. aasta oktoobri lõpuks.

Standard on puuetega inimeste jaoks väga oluline, sest selle eesmärk on aidata kaasa ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni (UN CRPD) rakendamisele Euroopas. Standardis kirjeldatakse põhilisi funktsionaalseid miinimumnõudeid ja soovitusi juurdepääsetava ja kasutatava ehitatud keskkonna jaoks, järgides universaalse disaini põhimõtteid, mis hõlbustab võrdset ja ohutut kasutamist paljude kasutajate jaoks. Selle eesmärk on tagada, et kõik, sealhulgas puuetega inimesed, eakad ja funktsionaalsete piirangutega inimesed, saaksid teistega võrdsetel alustel kasutada ehitatud välis- ja sisekeskkonda.

ELD julgustab ehituskeskkonna standardi kasutamist, kui propageeritakse suuremat ja paremat ligipääsetavust ehitatud keskkonnale.  

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content