Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Jälgige Euroopa Komisjoni iganädalasi lugemisi ajakirjas "International Sign".

Euroopa Komisjoni volinike kolleegium, kuhu kuuluvad 27 volinikku, kohtub üldjuhul vähemalt kord nädalas. Seda iganädalast otsustamismenetlust nimetatakse suuliseks menetluseks.

Tegelikkuses kohtuvad volinikud igal kolmapäeva hommikul Brüsselis. Euroopa Parlamendi täiskogu istungite ajal Strasbourgis toimub koosolek aga teisipäeval.

Lisaks iganädalastele koosolekutele võib komisjoni president vajaduse korral kokku kutsuda ka erakorralisi komisjoni koosolekuid. Need toimuvad konkreetse teema arutamiseks või konkreetse sündmuse tõttu. 

Pärast kohtumisi korraldab Euroopa Komisjon iganädalaste kohtumiste kokkuvõtte pressikonverentsi vormis, kus komisjon tutvustab, mida kohtumisel arutati. Kolledži kokkuvõtted on suurepärane võimalus saada ülevaade sellest, millega Euroopa Komisjon tegeleb ja millised on tema praegused prioriteedid.   

Alates 2020. aasta septembrist tõlgitakse Euroopa Komisjoni iganädalased kolledžite lugemised rahvusvahelises viipekeeles. Kui teid huvitab Euroopa Komisjoni töö, leiate allpool Euroopa Komisjoni iganädalased kolleegiumilugemised. 

Euroopa Komisjoni iganädalane kolledži lugemine tõlgitakse rahvusvahelises viipekeeles:
www.www.eud.eu/index.php?cID=2276

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content