Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Ülemaailmne puuetega inimeste tippkohtumise konsultatsioonikohtumine

14. detsembril 2021 osales ELD EAFi korraldatud veebiseminaril. Selle eesmärk oli anda teavet ülemaailmse puuetega inimeste tippkohtumise (GDS) 2022 ja Euroopa piirkondliku puuetega inimeste tippkohtumise programmide kohta, selle kohta, milliseid kohustusi saavad valitsused ja muud sidusrühmad võtta ning kuidas OPDd saavad kaasata, sealhulgas kodanikuühiskonna foorumi kaudu.

Greta Gamberini, Rahvusvahelise Puuetega Inimeste Liidu (IDA) ülemaailmse puuetega inimeste tippkohtumise ametnik, andis ülevaate GDSist, mis on täielikult virtuaalne ja mis toimub 16.-17. veebruaril 2022. aastal kell 14.00-17.00. Ta tuletas osalejatele meelde, et GDS ei ole mitte nähtavuse loomise konverents, vaid pigem puuetega inimeste kaasamise konverents laiemas arengukontekstis. Pr Gamberini jagas ka üksikasju 14. veebruaril 2022 toimuva ülemaailmse noorte tippkohtumise kohta, mida korraldavad ühiselt IDA, Atlas Alliance, ÜRO Lastefond (UNICEF) ja IDA Youth Caucus. Selle eesmärk on tutvustada puuetega noorte juhitud organisatsioonide innovatsiooni kohalikul, piirkondlikul ja ülemaailmsel tasandil. Järgmisel päeval, 15. veebruaril 2022 toimub kodanikuühiskonna foorum. Seda üritust korraldab kodanikuühiskonna tugirühm ning seda korraldavad ühiselt IDA ja Atlas Alliance ning sellel üritusel käsitletakse kodanikuühiskonna jaoks olulisi küsimusi, mida ei pruugi GDSi ajal käsitleda.

EAFi rahvusvahelise koordinaatori juht Marion Steff rääkis GDSiga seotud piirkondlikest tippkohtumistest. Ta ütles, et piirkondlike tippkohtumiste eesmärk on kinnistada GDSi mehhanismi ja edendada iga piirkonna jaoks asjakohaseid arutelusid. 8. veebruaril 2022 toimuval ELi puuetega inimeste kaasamist rahvusvahelisse koostöösse käsitleval tippkohtumisel arutavad osalejad koostööd kogu Euroopa piirkonnas ja seda, kuidas suurendada puuetega inimeste kaasamist. Ainult neli riiki on võtnud tulevase GDSi raames kohustusi: Rootsi, Andorra, Soome ja Ühendkuningriik.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content