Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Ühisavaldus Euroopa ligipääsetavuse akti läbiva hädaabiteenuse juurdepääsetavuse vajaduse kohta

Joint statement on the need for end-to-end emergency service accessibility in the European Accessibility Act

HÄDAABIKÕNE NÕUKOGULE

Puuetega inimestele ligipääsetav hädaabikommunikatsioon: nõue elude päästmiseks

Paljudele puuetega inimestele, eriti kurtidele, vaegkuuljatele, kurtpimedatele, sealhulgas viipekeele kasutajatele ja inimestele, kes ei saa suuliselt suhelda, on hädaabiteenused endiselt kättesaamatud, mis seab nende elu ohtu.

Euroopa juurdepääsetavus (EAA), mille üle praegu ELi institutsioonides läbirääkimisi peetakse, võib oluliselt parandada erinevate toodete ja teenuste, sealhulgas hädaabiteenuste juurdepääsetavust kogu ELis, kehtestades liikmesriikidele ühised juurdepääsetavusnõuded. Hädaabiteenuste puhul peavad need tagama lisaks kõnesuhtlusele ka teksti, sealhulgas reaalajas tekst ja video, kas eraldi või kombineeritult kui täieliku vestlusteenuse. Seega on see oluline võimalus lõpetada hädaolukorda sattunud puuetega kasutajate diskrimineerimine.

Selleks, et tagada hädaabiteenuste täielik kättesaadavus, peab kogu sideahel olema juurdepääsetav. Praegu on nutitelefonide tootjatele ette nähtud kohustus tagada, et nende seadmed toetavad reaalajas tekstiteenuseid ja täielikku vestlust, ning elektroonilise side võrgu operaatoritele kohustus edastada neid teenuseid oma võrkude kaudu. Siiski puudub praegu üks oluline element: nõukogu seisukoht - see tähendab kõigi ELi valitsuste esindajate ühine seisukoht - Euroopa Lennunduspiirkonna kohta ei kohusta hädaabikõnedele vastavaid keskusi, nn avaliku turvalisuse vastamispunkte (PSAP), olema võimelised tegelema reaalajas teksti- ja videokommunikatsiooniga.nagu nad teevad seda ka häälkõnede puhul. Kui PSAPS ei suuda käsitleda ligipääsetavat sidet, ei saa reaalajas tekstis või video vahendusel toimuvale sidele vastata.

EUD koos Euroopa puuetega inimeste foorumi ja Euroopa hädaabinumbrite assotsiatsiooniga on seetõttu kirjutanud avalduse, milles kutsutakse nõukogu üles muutma oma seisukohta, et kohustada hädaabinumbreid olema võimelised töötama sellise ligipääsetava hädaabikõnega. Avaldus on lisatud koos Omnitor'i loodud hea praktika näitega kogu hädaabikõnede süsteemi kohta (hääl, video ja reaalajas tekst).

Nüüd vajame abi riiklikul tasandil tegutsevatelt organisatsioonidelt! Palun jagage seda avaldust ja heade tavade videoid oma valitsuse esindajatele nõukogus ja tehke see nähtavaks oma sotsiaalmeediakanalites!

Palun jagage seda avaldust ja paluge oma valitsuse esindajatel muuta oma seisukohta, et toetada hädaabiteenuste täielikku kättesaadavust, kohustades häirekeskusi töötlema neid juurdepääsetavaid sideteenuseid. Palun tõlkige avaldus ka ja/või avaldage see oma veebisaitidel ja sotsiaalmeediakanalites, kasutades hash-tähiseid #AccessibilityAct ja #EmergencyCall4All. Kui teil on kontakte oma riigi ajakirjanikega, siis palun saatke neile ka avaldus ja paluge neil avaldada teemat käsitlev lugu. Kui üleriigilised uudistekanalid sellest räägivad, võib see avaldada nõukogule survet oma seisukoha muutmiseks.

Järgmine läbirääkimisvoor sel teemal toimub 15. mail.th mai. Seetõttu on meil vaja, et te teeksite seda kuni 14. juunini.th hiljemalt mais!

Teil on ainulaadne võimalus avaldada survet oma valitsusele, et tagada hädaabiteenuste kättesaadavus kogu Euroopas! Kui see tuleb teie, nende valijate poolt, siis on palju tõenäolisem, et nõukogu tunneb kohustust muuta oma seisukohta ja võtta vastu seadus, mis võimaldab tulevikus võtta ühendust hädaabiteenistustega viipekeele ja reaalajas tekstiga!

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content