Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

ELi uue soolise võrdõiguslikkuse töörühma käivitamine

Launch of new EUD Gender Equality working group

2017. aasta jaanuaris toimus Norras Ålis naiste õigusi käsitlev seminar. 14 kurtide naist erinevatest riiklikest kurtide ühendustest ja ka EUD juhatusest osales sellel töötoas, mille eesmärk oli arutada, kuidas paremini kaasata kurtide naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse eest võitlemine Euroopa poliitilisse tegevuskavasse. Ettekanded käsitlesid nii Hispaanias tehtud ja käimasolevat tööd selles valdkonnas kui ka kurtide naiste üldist olukorda Euroopas ja maailmas.

ELD toetab täielikult seminari käigus arutatud ideid. EUD on otsustanud ühendada kaks oma töörühma - IKT ja juurdepääsetavus - üheks ning käivitada uue soolise võrdõiguslikkuse töörühma, et muuta soolise võrdõiguslikkuse küsimused kurtide seisukohast meie töös nähtavamaks.

Meil on hea meel täna ametlikult teatada ja tähistada seda uut töörühma. Töörühm alustab tööd 8. märtsil, mis langeb kokku rahvusvahelise naistepäevaga. Töörühma töö keskendub ÜRO naiste õiguste konventsioonile ja naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsioonile (CEDAW), lisaks sellele, et kasutada neid konventsioone varasemate ja tulevaste Euroopa õigusaktide uurimiseks naiste ja kurtide seisukohast.

Selleks, et siduda uue töörühma tööga ja anda sellele rõhku, korraldame selle aasta EUD peaassamblee ajal ka töötoa kurtide naiste õiguste kohta, sest usume, et see annab meile väärtusliku panuse, kuidas lisada soolise võrdõiguslikkusega seotud aspekte tugevamalt EUD töösse, sealhulgas järgmise juhatuse ametiaja jooksul.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content