Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Euroopa puuetega inimeste kaardi elluviimine

Making the European Disability Card a Reality

28. novembril osales EUD Euroopa Parlamendis toimunud üritusel "Euroopa puuetega inimeste kaardi tegelikkuseks muutmine". Avatud ürituse korraldasid Euroopa Parlamendi puuetega inimeste foorum ja puuetega inimeste fraktsioonidevaheline töörühm ning seda võõrustasid Euroopa Parlamendi liikmed Jana Žitňanská, Olga Sehnalová ja Brando Benifei.  

Praegu ei ole ELi liikmesriikide vahel puude staatuse vastastikune tunnustamine, mis tähendab, et riiklikku puude isikutunnistust ei pruugita tunnustada teises liikmesriigis. Euroopa puuetunnistust tunnustavad vastastikku kaheksa süsteemis osalevat ELi liikmesriiki vabatahtlikkuse alusel ning selle eesmärk on tagada puuetega inimestele võrdne juurdepääs teatavatele erisoodustustele, peamiselt kultuuri, vaba aja veetmise, spordi ja transpordi valdkonnas. 

Euroopa Parlamendi liige Benifei rõhutas, et Euroopa puuetega inimeste kaart on saadaval ainult Belgias, Küprosel, Eestis, Soomes, Itaalias, Maltal, Sloveenias ja Rumeenias ning see ei ole piisav, et tagada, et kaart täidaks oma eesmärki, et aidata puuetega inimestel lihtsamalt reisida ELi riikide vahel ja saada reisides teatud soodustusi. 

Ürituse ajal tutvustasid oma kogemusi kahe riigi esindajad kaheksast Euroopa puuetega inimeste kaardiga seotud katseprojektis osalenud riigist, Belgia ja Soome. Gauthier Coccle Belgia sotsiaalministeeriumist ja Petra Rantamäki Vammaiskortist, Euroopa puuetunnistuse väljastanud organisatsioonist Soomes, rõhutasid, et ELi puuetunnistus on oluline vahend, mis soodustab koostööd ja partnerlust teenuseosutajatega ning suurendab teadlikkust juurdepääsetavuse kohta.

Inmaculada Placencia-Porrero, Euroopa Komisjon, tutvustas Euroopa puuetega inimeste kaardiga seotud tulevikuplaane. Euroopa Komisjon algatab sõltumatu uuringu, mis hõlmab temaatilisi juhtumiuuringuid ja konsultatsioone sidusrühmadega. Uuringus hinnatakse algatust ja tehakse järeldus, kas see oli kasulik ja kulutasuv, ning see avaldatakse 2019. aasta lõpuks. Euroopa Parlamendi liige Olga Sehnalová lõpetas ürituse, rõhutades, et Euroopa puuetega inimeste kaardi projekti võimalik pikendamine oleks väga teretulnud. 

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content