Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Kohtumine tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse voliniku Marianne Thysseniga

25. aprillil 2016 kohtus meie tegevdirektor Mark Wheatley Marianne Thysseniga, kes on Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja tööjõu liikuvuse volinik.

See oli võimalus anda volinik Thyssenile isiklikult koopia EUD viimasest trükisest, mis käsitleb ÜRO lapse õiguste konventsiooni kurtide vaatenurgast. Raamat käsitleb artiklit 33: Riiklik rakendamine ja järelevalve. 

Kohtumine toimus volinike büroos, mis asub Berlaymont'i hoones Brüsselis, Belgias. See hoone on Euroopa Komisjoni peakorter, mis on Euroopa Liidu täitevorgan. 

Seal kasutas Mark Wheatley võimalust käsitleda EUD huve seoses Euroopa juurdepääsetavuse aktiga ja arutas võimalusi, kuidas EUD võiks osaleda Euroopa Parlamendis toimuvas lobitöös seoses direktiivi eelnõuga. 

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content