Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Läbirääkimised uue Erasmus+ programmi üle jätkuvad

Erasmus +

16. kuupäevalth Novembris osales ELD elukestva õppe platvormi ja Euroopa noortefoorumi korraldatud Erasmuse koalitsiooni kohtumisel. Erasmuse koalitsioon on sidusrühmade koalitsioon, kus noorsoo- ja haridussektorid kohtuvad, et arutada ELi tasandi programmidega seotud propageerimistegevust. Viimasel ajal on Erasmuse koalitsioon keskendunud ELi mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimistele ja eelseisvale programmile Erasmus+.

Koosoleku ajal sai ELD ajakohastatud teavet, et ELi kogueelarve suhtes jõuti kokkuleppele 10th novembris, kuid läbirääkimised programmi Erasmus+ 2021-2027 üle on veel pooleli. Alates 2018. aastast on EUD koostöös Euroopa puuetega inimeste foorumiga aktiivselt propageerinud kaasavat ja juurdepääsetavat Erasmus+ programmi ja teeb seda ka edaspidi, tagades kurtidele üliõpilastele võrdse juurdepääsu õppemobiilsusele Erasmus+ programmi raames. EUD võtab Euroopa Parlamendis selle toimiku raportööriga ühendust, et ligipääsetavus ja kaasamine peavad olema programmi keskmes, et kõik saaksid sellest võrdselt kasu.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content