Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Järgmised sammud ELi tegevuskava 2030. aasta tegevuskava rakendamiseks

Next steps toward an EU action plan to implement the 2030 Agenda

10. juulil arutasid Euroopa Parlamendi (EP) arengu- (DEVE) ja keskkonnakomisjoni (ENVI) liikmed säästva arengu eesmärkide rakendamist ELis. Parlamendiliikmed olid eriti huvitatud Euroopa Komisjoni aruteludokumendi ettevalmistamisest ja soovitustest, mida praegu valmistab ette säästva arengu eesmärke käsitlev mitme sidusrühma platvorm.

Säästvate arengueesmärkide mitut sidusrühma hõlmav platvorm koosneb erinevatest sidusrühmadest kodanikuühiskonnast, valitsusvälistest organisatsioonidest, era- ja ettevõtlussektorist, kes kohtuvad korrapäraselt, et toetada ja nõustada Euroopa Komisjoni säästva arengu eesmärkide rakendamisel ELi tasandil.

Mitme sidusrühma säästva arengu eesmärkide platvorm esitas oma esialgsed soovitused selle kohta, kuidas säästva arengu eesmärke ELis rakendada. Rõhutati, et säästva arengu eesmärkidest peab saama uue Euroopa strateegia üldine raamistik, kuna paljud ELi ees seisvad probleemid kajastuvad säästva arengu eesmärkides. Rõhutati, et peamine põhimõte, mis peaks juhtima säästva arengu eesmärkide rakendamise protsessi, on - mitte kedagi maha jätta. See tähendab, et puuetega inimesi ei tohi kogu protsessi jooksul tähelepanuta jätta. Selle põhimõtte kontekstualiseerimine ELi eri poliitikavaldkondades on eriti oluline, kuna selle eesmärk on tegeleda erinevate probleemidega, nagu sotsiaalne tõrjutus, ebaõiglus ja ebavõrdsus. Soovitati, et rakendamine peaks sisaldama selget ajakava koos lühi- ja pikaajaliste eesmärkidega, mis ületavad viieaastaseid poliitilisi tsükleid. Lisaks on äärmiselt oluline luua tugevad järelevalvemehhanismid ja mõõta rakendamise edusamme. Kõik kolm institutsiooni - Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja ELi nõukogu - peavad võtma säästva arengu eesmärkide rakendamisel tugeva juhtrolli. 

Euroopa Komisjoni peasekretäri säästva arengu eesmärkide poliitikakoordinaator vastas, et säästva arengu eesmärgid on Euroopa Liidu keskmes. Euroopa Komisjon on võtnud endale kohustuse tagada, et säästva arengu eesmärgid oleksid integreeritud kõikidesse ELi poliitikaraamistikesse ja prioriteetidesse. Rõhutati, et Euroopa Komisjoni poolt mais avaldatud uues mitmeaastases finantsraamistikus pööratakse juba praegu suurt tähelepanu säästva arengu eesmärkide rakendamisele. Lisaks rõhutati, et Euroopa Komisjon valmistab ette aruteludokumenti säästva arengu eesmärkide rakendamise kohta, mis on poliitiline visioon ELi tuleviku üle peetava laiema arutelu jaoks. Aruteludokument avaldatakse aasta lõpuks. 

Kogu arutelu käigus rõhutati, et säästva arengu eesmärkide rakendamine sõltub suuresti kodanikuühiskonna ja teiste sidusrühmade kaasatuse tasemest. EUD koos Euroopa Puuetega Inimeste Foorumiga osaleb suurel määral säästva arengu eesmärkide rakendamises Euroopa tasandil ning suurendab teadlikkust säästva arengu eesmärkide rakendamise olulisusest riiklikul ja Euroopa tasandil, et puuetega inimesed ei jääks maha.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content