Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Käimasolevad läbirääkimised veebi juurdepääsetavuse direktiivi üle

EUD

Täna allkirjastas ELD koostöös teiste liikmetega EDFi kirja, mis käsitleb käimasolevaid läbirääkimisi ELi direktiivi üle, mis käsitleb avaliku sektori veebisaitide juurdepääsetavust, mida sageli nimetatakse veebi juurdepääsetavuse direktiiviks, ning nõukogu hiljutist ettepanekut direktiivi reguleerimisala olulisel määral vähendada. Kiri on saadetud kõigi ELi liikmesriikide digitaalküsimuste eest vastutavatele ministritele, digitaalküsimuste eest vastutavate parlamendikomisjonide esimeestele ja kõigi ELi liikmesriikide alalistele esindajatele. Nõukogu praegune ettepanek takistab miljonitel kodanikel juurdepääsu digitaalsele infosisule ja teenustele, mida kodanikud peavad täna iseenesestmõistetavaks. Kirjas palutakse tungivalt, et nõukogu ja ka teised esindajad teeksid selle direktiivi kohta otsuse, mis tagaks kõigile võrdse juurdepääsu digitaalsele ühtsele turule ja veebipõhistele avalikele teenustele. See on seotud võrdse juurdepääsuga teabele, mis on ÜRO inimõiguste konventsiooni kohaselt inimõigus, mis meie jaoks EUDs hõlmab ka juurdepääsu viipekeelsele teabele. Meie jaoks on oluline, et direktiiv hõlmaks vähemalt audiovisuaalset otseülekannet, kui tuua üks näide. 

Lisateave: http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13855&thebloc=34421

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content