Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Elundidoonorlus ja siirdamine

EUD

12. oktoobril 2013 tähistati Euroopa elundidoonorluse päeva (EODD). Vajadus elundisiirdamise järele suureneb kogu maailmas. Kättesaadavatest elunditest on pidev puudus ja see põhjustab kõikides riikides patsientide arvu suurenemist ootenimekirjades.

2012. aastal ootas Euroopa Liidu liikmesriikides elundidoonorlust 61 000 inimest. See tähendab, et iga päev suri 12 inimest, kes ootasid elundidoonorlust ja siirdamist.

Euroopa elundidoonorluse ja elundite siirdamise päeva idee algatas Euroopa Nõukogu 1998. aastal. Päeva eesmärk on aidata Euroopa Nõukogu liikmesriikidel edendada elundidoonorlust ja elundite siirdamist. Päev mobiliseerib haiglaid ja spetsialiste potentsiaalsete doonorite leidmiseks ning austab kõiki elundidoonoreid ja nende perekondi, samuti tänab ta kõiki siirdamisprofessionaale. Nende raske töö aitab päästa elusid ja parandada paljude inimeste elukvaliteeti.

ELi tervishoiuprogramm rahastab projekti "EFRETOS", mis muudab siirdamised ohutumaks ja tõhusamaks. Selle eesmärk on luua üleeuroopaline register siirdamisjärgsete tulemuste kohta. Praegu on siirdamisregistrid olemas ainult väga vähestes ELi riikides (Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Madalmaad). Kurtid võivad olla kaasatud sellesse programmi kas doonorina või EFRETOSi poolt jälgitava siirdatud isikuna.

EUD julgustab kurte registreeruma ja elundidoonoriteks saama, et aidata päästa teiste, nii kurtide kui ka kuuljate, elu. EUD soovib samuti rõhutada, et EUD liikmesorganisatsioonid peaksid tõlkima elundidoonorlust puudutava teabe oma riigi viipekeelde, et täita teabelõhe, millega kurdid viipekeele kasutajad paljudes valdkondades ikka veel silmitsi seisavad, eelkõige seoses rahvatervisealase teabega.

Täiendavad lingid:

Euroopa elundidoonorluse ja elundisiirdamise päev 2013. aastal:
http://www.edqm.eu/en/European-day-for-organ-donation-1223.html

Euroopa elundidoonorluse ja elundisiirdamise päeva 2013 üritused:
http://eodd2013.be/en

Projekt EFRETOS:
http://ec.europa.eu/health/highlights/2012/12/news_20121012_efretos_en.htm

Euroopa Nõukogu: 
http://hub.coe.int/

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content