Poliitika

Meie poliitilise töö eesmärk on tagada ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni, ELi puuetega inimeste õiguste strateegia 2021-2030, Euroopa sotsiaalõiguste samba ja muude ELi tasandi poliitikate, õigusaktide, strateegiate ja algatuste täielik ja sisuline rakendamine, mille eesmärk on kaitsta ja edendada kurtide õigusi ELis.

Seotud artiklid