ELi juurdepääsetavust käsitlevad õigusaktid

EUD propageerib suuremat ja paremat juurdepääsetavust ELis ning jälgib varem vastuvõetud ELi tasandi juurdepääsetavust käsitlevate õigusaktide (Euroopa juurdepääsetavuse akti, audiovisuaalsete meediateenuste direktiivi, ELi elektroonilise side koodeksi kurtidele riiklikul tasandil) rakendamist ja ülevõtmist.

Seotud artiklid