Euroopa elektroonilise side koodeks (EECC)

EMÜK kehtestab ELi tasandi õigusraamistiku elektroonilisi sidevõrke ja -teenuseid käsitlevate riiklike õigusaktide kooskõlastamiseks, mis hõlmab järgmist:

  • telefoniteenused

  • ühtne Euroopa

  • hädaabinumber 112

  • põhiline internetiühendus, mida ELi riigid peavad nüüd käsitlema universaalteenusena.

 

EECC eesmärk on tagada elektrooniliste sideteenuste osutamine lõppkasutajatele, mis on:

  • hea kvaliteediga

  • taskukohane

  • avalikult kättesaadav

 

Kõige olulisem on, et EMÜKi eesmärk on tagada puuetega lõppkasutajate juurdepääs ja valikuvõimalused nendele teenustele võrdsetel alustel teistega.