Veebi juurdepääsetavuse direktiiv

Veebi juurdepääsetavus kehtib alates 22. detsembrist 2016 ja tagab puuetega inimestele parema juurdepääsu avalike teenuste veebisaitidele ja mobiilirakendustele. ELD toetab riiklikke akrediteerimisasutusi regulaarselt direktiivi kohaldamise järelevalves.