Croatia

Horvaatia

HSGN on katusorganisatsioon, mis koondab 22 kohalikku ja piirkondlikku kurtide ja vaegkuuljate ühendust kogu Horvaatiast.

Kõik pagulased, kes tulevad Horvaatia Vabariiki, peavad taotlema siseministeeriumilt "välismaalasekaardi".

Selle dokumendiga saavad nad kasutada mõningaid õigusi: tasuta ravikindlustus, sotsiaalhoolekandeõigused...

Horvaatia Vabariigis on võimalik kasutada organiseeritud majutust ja eramajutust.

Igaühel on õigus saada ühekordset rahalist abi.

Puudega inimeste õigusi sotsiaalhoolekandesüsteemist kasutatakse avalduste esitamisega sotsiaalhoolekandekeskustes.

Kogu ukrainakeelne teave on leitav veebisaidil: https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/

Koos puuetega inimeste ombudsmani ja Horvaatia puuetega inimeste ühenduste liiduga on koostatud kriisikeskus puuetega inimeste abistamiseks... kogu teave on leitav järgmistel lehekülgedel:

www.posi.hr

www.soih.hr