Säästva arengu eesmärgid

ELD propageerib säästva arengu eesmärkide ehk ülemaailmsete eesmärkide saavutamist, mis on 17 omavahel seotud ülemaailmse eesmärgi kogum, mis on kavandatud "plaaniks parema ja jätkusuutlikuma tuleviku saavutamiseks kõigi jaoks".

Kestliku arengu eesmärgid püstitati 2015. aastal ÜRO Peaassamblee poolt ja need on kavas saavutada aastaks 2030.