Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

POLITICO intervjuu EUD tegevdirektor Mark Wheatley'ga COVID-19 pandeemia mõju kohta kurtidele.

POLITICO interviews EUD

25. kuupäevalth septembril intervjueeris ajaleht POLITICO.EU Euroopa Liidu Nõukogu tegevdirektorit Mark Wheatley'd COVID-19 pandeemia mõju kohta kurtide õigustele Euroopas.

COVID-19 pandeemia ja valitsuste reaktsioon sellele tekitasid olukordi, kus kurtide õigusi on rikutud: muu hulgas on probleemiks ligipääsmatu teave, puudulik juurdepääs kommunikatsioonile haiglates ja edasine isolatsioon.

Intervjuus tunnistas Mark, et COVID-19 pandeemia on andnud võimaluse tõsta teadlikkust juurdepääsetavusest ja riiklikest viipekeeltest ELis. Ta rõhutas siiski, et on tekkinud uued takistused juurdepääsuks olulistele kaupadele ja teenustele.

Näiteks mainis Mark, et tervishoiuasutustes on tekkinud uued tõkked kommunikatsioonile juurdepääsuks, kuna paljudel viipekeeletõlkidel ei ole lubatud kurtide saatjaks olla COVID-19 piiramismeetmete tõttu. Samuti rõhutas ta, et paljud kurdid lapsed, eriti need, kelle kuulvad vanemad ei kasuta viipekeelt, on kaugõppes õppides jäänud ilma viipekeelsest keskkonnast. Mark mainis ka, et paljud kurdid on COVID-19 kriisi tõttu juba kaotanud oma töökoha ja on ebakindel, milliseid võimalusi nad tulevikus leiavad.

Intervjuu Mark Wheatley'ga, Euroopa Liidu Arenguameti tegevdirektoriga, Zoomi vahendusel.

Pidades silmas COVID-19 pandeemiat, jätkab ELD koostööd erinevate sidusrühmadega, et näidata täiendavaid takistusi, millega paljud kurdid silmitsi seisid ja seisavad jätkuvalt silmitsi, et tagada kurtide õiguste järgimine, eelkõige seoses ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga.

EUD tänab POLITICO.EU-d selle intervjuu soovitamise eest:

Koronaviirus jätab kuulmispuudega inimesed üksi "sinises meres" ➞

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content