Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Avalik ärakuulamine teemal "ELi tegevuskava puuetega inimeste õiguste kohta 2020-2030".

Public Hearing on Shaping the EU Agenda for Disability Rights 2020-2030

21. päevalst Oktoobris osales EUD Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) korraldatud avalikul kuulamisel, mis keskendus uuele ELi puuetega inimeste õiguste tegevuskavale 2020-2030. Kuulamise käigus uurisid osalejad, milliseid õppetunde saab õppida praegusest ELi puuetega inimeste strateegiast 2010-2020 ning mida võiks muuta või parandada järgmises ELi puuetega inimeste õiguste tegevuskavas aastateks 2020-2030.

ELD poliitikaassistent Frankie Picron rõhutas, et kurdid eurooplased seisavad ELis liikumisvabaduse kasutamisel endiselt silmitsi paljude takistustega. Ta rõhutas, et puuetega inimeste õiguste tegevuskava 2020-2030 peaks kindlasti hõlmama seda küsimust ja tagama, et kõik inimesed ELis saaksid kasutada oma liikumisvabadust. Samuti rõhutas ta, et puuetega inimeste õiguste tegevuskava peaks sisaldama paremat andmete kogumist erinevate puuetega inimeste rühmade kohta, sest praegu puuduvad meil andmed kurtide kohta ELis. 

EUD kutsub kõiki üles täitma küsitlust ja hindama, kas praegune ELi puuetega inimeste strateegia 2010-2020 on viinud ELi tasandil sobivate poliitikate ja meetmetega, kuidas see on mõjutanud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamist ELis ja mida tuleks käsitleda uues Euroopa puuetega inimeste õiguste tegevuskavas 2020-2030.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content