Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Tee Addisesse: Veebiseminar: Viimane veebiseminar

20. päevalth septembris osales ELD veebiseminaril pealkirjaga "Tee Addisesse: Partner2Connect", mis oli osa Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) korraldatud virtuaalsete ürituste sarjast, mis valmistab ette Etioopias Addis Abebas toimuvat ülemaailmset telekommunikatsiooni arengukonverentsi (mis toimus 6.-15. juunil 2022). Üritus oli viimane veebiseminar, millega lõpetati arutelu teemalKuus säästva arengu ühenduvust soodustavat tegurit'. Lisaks sellele käivitas ITU ürituse ajal aruande nimegaÜhenduvuse käivitamine vähim arenenud riikides: Aruanne olukorra kohta 2021'.

ITU telekommunikatsiooni arendamise büroo direktor Doreen Bogdan-Martin avas arutelud, nõustades osalejaid vajadusest moodustada mitmeid sidusrühmi hõlmavaid liite, et edendada digitaalset ümberkujundamist. Koos proua Bogdan-Martiniga väitis Microsofti president Brad Smith, et ilma ühendusvõimalusteta ei ole praeguses tehnoloogilises kliimas võimalik kaasa rääkida. Mõlemad esinejad rõhutasid, et digitaalse lõhe ületamiseks on vaja juurdepääsu kõigile inimestele, sõltumata nende sotsiaalmajanduslikust staatusest või mis tahes intersektsionaalsetest vaatenurkadest.

Ürituse ajal käsitles ITU Generation Connecti noor juht Emma Randal ühenduvuse kaasamise aspekti. Randal väitis, et digitaalse kaasamise vajadus suureneb, keskendudes lastele, puuetega inimestele, tüdrukutele ja naistele, eakatele ja põlisrahvastele. Randal uuris, kuidas digitaalne tõrjutus suurendab sotsiaalset, majanduslikku ja hariduslikku ebavõrdsust, samas kui kaasamine tähendab juurdepääsu taskukohasele ja kvaliteetsele infrastruktuurile ning digitaalse kirjaoskuse ja hariduse kättesaadavust kõigile. Ta jõudis järeldusele, et side- ja IKT-juurdepääs on õigus, mitte privileeg.  

Usha Rao-Monari, ÜRO arenguprogrammi (UNDP) asepeasekretär ja abihaldur, selgitas, et digitaalne ümberkujundamine võib süvendada ebavõrdsust, kui seda ei tehta viisil, mis arvestab intersektsionaalsust. Pr Rao-Monari rõhutas, et digitaalne kaasamine peab ulatuma kaugemale kättesaadavusest ja taskukohasusest, et luua valitsuste, valitsusväliste organisatsioonide, erasektori, akadeemiliste ringkondade ja kodanikuühiskonna organisatsioonide kaasav ökosüsteem. 

Kokkuvõtteks võimaldas ELD näha mitmeid põnevaid mitut sidusrühma hõlmavaid algatusi ja edusamme, mida nad on teinud säästva arengu eesmärkide saavutamisel ja ühiskonna ühendamisel, et ületada üha suurenev digitaalne lõhe. Kurtide kogukonna jaoks on vaja teha koostööd tehnoloogiaettevõtete ja valitsustega, et tagada, et digitaalne ümberkujundamine hõlmaks ka kurtide vaatenurka, et keegi ei jääks tahaplaanile.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content