Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Strateegiline dialoog Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamise tegevuskava üle

European Social Pillar fund

21. päevalst Oktoobris osales EUD Euroopa Komisjoni korraldatud strateegilise dialoogi kohtumisel, mis käsitles Euroopa sotsiaalõiguste samba (tegevuskava) rakendamise tegevuskava.

Kohtumisel rõhutati, et COVID-19 kriis põhjustas olulise muutuse ELi majandusparadigmas ning seetõttu on tegevuskava väga oluline, et tagada sotsiaalne ja õiglane taastumine. Euroopa sotsiaalõiguste sammas peaks olema majanduse taastamise strateegia keskmes.

Arutati, et Euroopa poolaasta protsess on jätkuvalt kõige sobivam vahend samba rakendamise jälgimiseks ja liikmesriikide kõrgetasemelise kohustuse täitmiseks. EUD tuletab oma liikmetele meelde, et me koostasime tööriistakomplekti, milles selgitatakse üksikasjalikult Euroopa poolaastat ja Euroopa sotsiaalõiguste sammast.

ELD toetab paljusid oma kolleege, kes rõhutasid kohtumisel, et sotsiaalõiguste samba rakendamise eelseisev tegevuskava peaks olema kaasav, sisaldama selgeid tähtaegu ja eesmärke ning sätestama aruandlusmehhanismi. Muuhulgas peaks see sisaldama konkreetseid seadusandlikke ja/või poliitilisi meetmeid vaesuse vähendamiseks ja kaasamiseks, miinimumsissetulekuks ja juurdepääsuks sotsiaalkaitsele. EUD jälgib jätkuvalt Euroopa sotsiaalõiguste samba arenguid, sest selle rakendamine on kurtide jaoks kogu ELis väga oluline.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content