Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Euroopa Parlamendi puuetega inimeste fraktsioon asutas oma juhatuse

Animation of disability users

EUD tervitab seda, et Euroopa Parlamendi puuetega inimeste töörühm loodi 2019. aasta detsembris uuesti. 2020. aasta veebruaris valis Euroopa Parlamendi puuetega inimeste fraktsioonidevaheline töörühm oma juhatuse ja võttis vastu oma töökava.

Euroopa Parlamendi puuetega inimeste fraktsioon on Euroopa Parlamendi liikmete mitteametlik rühmitus. Puuetega inimeste fraktsioonis osalevad parlamendiliikmed on huvitatud puuetega inimeste õiguste eest seismisest ja nende eesmärk on edendada puuetega inimeste poliitikat oma Euroopa Parlamendi liikme mandaadi ajal.

EUD õnnitleb hiljuti valitud puuetega inimeste töörühma juhatust ja loodab nendega koostööd teha.

Juhatus koosneb järgmistest liikmetest:

Adam Kósa - Euroopa Rahvapartei (EPP) fraktsioon, Ungari
Stelios Kympouropoulos - Euroopa Rahvapartei (EPP) fraktsioon, Kreeka
Rosa Estarás Ferragut - Euroopa Rahvapartei (EPP) fraktsioon
Mónica Silvana González - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis (S&D), Hispaania
Brando Benifei - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis (S&D), Itaalia
Marianne Vind - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis (S&D), Taani
Radka Maxová - Renew Europe Group, Tšehhi Vabariik
Dragos Pîslaru - Renew Europe Group, Rumeenia
Chrysoula Zacharopoulou - Renew Europe Group, Prantsusmaa
Katrin Langensiepen - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon, Saksamaa
Tilly Metz - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon, Luxembourg
José Gusmão - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete fraktsioon, Portugal
Anne-Sophie Pelletier - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete fraktsioon, Prantsusmaa
Giorgios Georgiou - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete fraktsioon, Küpros 

Lisateave Euroopa Parlamendi puuetega inimeste fraktsioonidevahelise töörühma kohta: http://edf-feph.org/disability-intergroup-european-parliament

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content