Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Veebiseminar muudetud audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi ülevõtmise kohta.

A screenshot of the EDF's webinar

On 6th Veebruaris korraldas ELD veebiseminari muudetud audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi ülevõtmise kohta. Veebiseminari korraldas Euroopa puuetega inimeste foorum (EDF) Euroopa Komisjoni (DG CONNECT) osalusel.

Läbivaadatud AVMSD võeti vastu ja see kehtib alates 19. aastast.th detsember 2018. ELi liikmesriikidel on kuni 19.th septembrini 2020, et võtta läbivaadatud audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi üle oma siseriiklikku õigusesse.

Euroopa Komisjoni esindaja selgitas oma ettekandes järelevalve- ja jõustamismehhanismide rolli, sealhulgas Euroopa audiovisuaalsete meediateenuste reguleerivate asutuste töörühma (ERGA) rolli. Samuti tutvustati peamisi ülevõtmise ajal tekkivaid probleeme, nagu järjepideva lähenemisviisi tagamine kogu ELis ja siseturu killustatuse vältimine.

Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi esindaja ettekande käigus sai EUD teada, kuidas paremini toetada oma liikmeid nende propageerimisel, et uuendatud audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi ambitsioonikas ülevõtmine riiklikul tasandil toimuks, eriti seoses uuendatud artikliga 7, mis on peamine artikkel, mille eesmärk on tagada puuetega inimestele audiovisuaalsete meediateenuste kättesaadavus.

Esitati, et riiklikud reguleerivad asutused peaksid seadma konkreetsed eesmärgid, mis sätestavad, kui suur osa audiovisuaalsest sisust peaks olema kättesaadav: st juurdepääsuteenustega sisu protsentuaalne osakaal.

Samuti peaksid nad seadma kvantitatiivsed eesmärgid, mis on seotud selgete tähtaegadega. Näiteks, kui suur osa sisust peaks olema kurtidele ja vaegkuuljatele mõeldud subtiitritega ühe aasta, kahe aasta jne jooksul pärast siseriikliku seaduse jõustumist. EUD kasutab seda teavet, et jätkata oma liikmete teavitamist, kuidas koordineerida propageerimist riiklikul tasandil.

EUD tänab EDFi veebiseminari korraldamise eest.

Veebiseminari salvestusega saate tutvuda siin: www.youtube.com/watch?v=7-4XsYomCQs&feature=youtu.be

EAFi audiovisuaalsete meediateenuste direktiiv - Tööriistakomplekt ülevõtmiseks rahvusvahelises märgis: www.www.eud.eu/news/training/audiovisual-media-services-directive-toolkit-transposition/

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content