Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni säästva arengu piirkondlik foorum on nüüd kurtidele osalejatele kättesaadavam

10. nädala jooksulth - 18th Märtsis osales ELD ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UN ECE) säästva arengu piirkondlikul foorumil. RFSD on iga-aastane üritus, mille eesmärk on arutada, kuidas kiirendada säästva arengu eesmärkide rakendamist meie piirkonnas. Piirkondlik foorum pakkus seitse päeva säästva arengu eesmärkide tegevust 12 virtuaalse vastastikuse õppimise ümarlaua raames, millele järgnesid foorumi hübriidsed täiskogu istungid. 2021. aasta piirkondlik foorum andis ruumi ka mitmesugustele aruteludele kõrvalürituste ja erinevate eelkohtumiste, näiteks kodanikuühiskonna eelkohtumise ajal.

EUD osales koos Euroopa Puuetega Inimeste Foorumiga foorumil osana kodanikuühiskonna kaasamise piirkondliku mehhanismi (RCEM) puuetega inimeste valimisringkonnast. Sel aastal liitus meie valimisringkonnaga ka Prantsuse Euroopa Puuetega Inimeste Nõukogu (CFHE).

Enne RFSD-d propageeris RCEMi puuetega inimeste ühendus, et foorum muutuks kurtidele osalejatele kättesaadavamaks, kuna varem ei pakutud tõlget rahvusvahelisse viipekeelde. Meil oli väga hea meel näha, et ÜRO Euroopa Majanduskomisjon pidas kinni oma kohustusest mitte jätta kurdid osalejad kõrvale aruteludest, mis käsitlevad säästva arengu eesmärkide saavutamist meie piirkonnas, ja esmakordselt pakkus ta tõlget rahvusvahelisse viipekeelde. See mitte ainult ei suurendanud viipekeele kaudu ligipääsetavuse tähtsust, vaid võimaldas ka EUD tegevdirektoril esindada Euroopa kodanikuühiskonda ja esitada täiskogu istungil ühisavaldus rahvusvahelises viipekeeles. EUD soovib tänada ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni selle eest, et see tegi foorumi kurtidele osalejatele kättesaadavamaks, ning rõhutab, et ligipääsetavus kõigis oma tähendustes peab jätkuvalt olema võtmeroll, et tagada täielikult kaasavad protsessid.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content